اسکیس خانه ی آبشار

خانه ی آبشار(Waterfall House)

موقعیت پروژه: میلران پنسیلوانیا، آمریکا
معمار: فرانک لوید رایت

سال ساخت پروژ:  1939

 

برای دین اطلاعات کامل بنا و تور مجازی بنا به لینک زیر مراجعه کنید:

https://hornou.com/buildings/waterfalling    

گروه معماری هورنو
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه