آرامگاه دهقان سامانی

 


آرامگاه دهقان سامانی


مکان : 28 کیلومتری شهر کرد 

قدمت : پهلوی 1356

کاربری : آرامگاهی 

سبک : مدرن 


ابوالفتح دهقان سامانی (سيف الشعرا) مردی صوفی مسلک و عارف بود كه در ميان ايلات بختياری می زيست و در سال 1326 هـ . ق درگذشت.

 

 

وی جهان را در منشور اشراق و عرفان می ديد و زندگی پررمز و رازی داشت. مقبره اين عارف ايلياتی در حدود 28 كيلومتری شمال شهركرد قرار دارد و مانند زندگی اش به شكل عجيب و پررمز و رازی بنا شده است. اين آرامگاه نزديک پل زمان خان که بر روی رودخانه سامان احداث شده قرار دارد. بنای آرامگاه دهقان سامانی از لحاظ شيوه ساخت و نوع معماری بسيار درخور توجه است. این بنا شامل یک کره ( یک چهارم) و نیم کره ی درونی است شبیه این بنا را می توان در آرامگاه قیصر امین پور دید .

 


 

گروه معماری هورنو
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه