آموزش معماری ایرانی | معماری پرگاری و ترسیمات(ترسیم گنبد) | قسمت دوم

آموزش معماری ایرانی | معماری پرگاری و ترسیمات(ترسیم گنبد) | قسمت دوم

 

در این دوره به آموزش ترسیمات معماری ایرانی به شیوه پرگاری پرداخته می شود. استاد این دوره استاد مسلم معماری سنتی ایران استاد روزبه خسروی می باشند.

 

 

گروه معماری هورنو
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه