خانه امیر ارشد

 خانه امیر ارشد

کاربری: خانه

مکان: تبریز

قدمت: قاجاریه

 

 

این خانه در اواخر حکومت قاجاریه احداث شده است. اعیانی به وسعت دو طبقه که سقف طبقه همکف آجری با طاقهای آهنگ متقاطع و سقف طبقه اول چوبی است. ساختمان دارای دو بال در جانبين شمالی و جنوبی و ایرانی در سمت غربی است. بدنه ساختمان سنگی است.

 

 

کاربری ساختمان مسکونی بوده است. ساختمان بوسعت ۱۱۰۰ متر مربع در دو طبقه میباشد. بنا سنگی است، سقف طبقه همکف آجری و طبقه دومی چوبی است. ساختمان از نظر طولی در جهت شمالی و جنوبی است. در انتهای شمالی و جنوبی دارای دو بال قسمت غربی است. اسکلت و استخوانبندی ساختمان محکم و استوار است.

 

 

بدنه با سنگهای مالون و دور پنجره ها و دربها و همچنین قرنیز شرفه ها با سنگ پاک تواش است، فرم بنا – کارهای سنگی – پایه ها و طاقهای آجری دارای زیبایی خاصی است.

 

 

 

گروه معماری هورنو
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه