Image 4_©Photography by Tory McTernan Photographer

خانه مکعبی چرخشی

خانه مکعبی چرخشی

مساحت خانه مکعبی چرخشی : 481 مترمربع

برای خواندن مطالب مربوط به معماری مدرن لینک روبرو را کلیک کنید: طرح های معماری مدرن


در خانه مکعبی چرخشی از خارج به داخل و از داخل به خارج: طرح های فضایی مورد نیاز برای هر مکعب طراحی شده اند. این مکعب ها کل فضا و شکل معماری را تشکیل می دهند. زمانی که یک مکعب با طرحها و یا جرم های ساختمانی پر می شود دیگر مکعب خالی خواهد شد. روش طراحی این فرایند تکراری پر شدن و خالی شدن مکعب ها است. فضای محوطه ای اصلی هم از بعد عمودی و هم از بعد افقی ساختمان را سوراخ می کند. فضا در هماهنگی با مکعب های اطراف است که خصوصیات و عملکرد منحصر به خود را داشته و بین فضای داخلی و خارجی ارتباط برقرار می کند.

برای خواندن مطالب مربوط به معماری مدرن لینک روبرو را کلیک کنید: معماری مدرن ایرانی


خانه مکعبی چرخشی یک خانه مدرن در کره جنوبی


در برخی مکعب ها، اتومبیل با یک بالابر به اتاق نشیمن منتقل می شود و فضای اتاق نشیمن را به یک سالن نمایشگاه اتومبیل تغییر خواهد داد. در مکعب دیگر یک خلاء ایجاد شده است که اگر منعکس کننده فضای خارجی باشد کل فضای داخلی را سوراخ می کند. از آنجایی که هر طرح دارای ویژگی های مجزا و ویژگی های فضایی منحصر به فرد است، هنگام راه رفتن در فضاها با چشم اندازها و کشمکش های ناگهانی مواجه می شویم.


خانه مکعبی چرخشی یک خانه مدرن در کره جنوبی


مفهوم خانـه مکعـبی چرخـشی

سه معنی “II-Haeng” – در طول فاز طراحی مالک درخواست کرد که در مورد مفهوم نام معرفی کننده خانه فکر کند. به عنوان نماینده ای برای ارائه سبک زندگی و تمام ارزرش های وی در زندگی خانه با عنوان “II-Haeng” نام نهاده شد که دارای سه معنی مختلف است:

  1. افرادی که با هم وارد یک مسیر می شوند
  2. شادی های روزانه
  3. راه رفتن در طول یک روز

برای خواندن مطالب مربوط به معماري مدرن لینک روبرو را کلیک کنید: معماری مدرن با آجر ، معماری مدرن جهان

برای خواندن مطالب مربوط به معماري مدرن لینک روبرو را کلیک کنید: معماری پست مدرن ، معماران مدرن


پلان خانه مدرن

تحلیل خانه مدرن


منبع: ARCHDAILY

گروه معماری هورنو
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه