شیوه های معماری ایران | معماری دوران ساسانی

 

مستند معماری ایرانی

ساخته حمید سهیلی با موضوع بررسی سیر پیدایش معماری ایرانی

این قسمت : معماری شیوه پارسی 


جهت مطالعه درباره این شیوه مراجعه شود به مقاله : شیوه های معماری ایران | سبک پارتی


 

گروه معماری هورنو
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه