شیوه های معماری ایران | معماری ماد و هخامنشی

مستند معماری ایرانی

ساخته حمید سهیلی با موضوع بررسی سیر پیدایش معماری ایرانی

این قسمت : معماری شیوه پارسی 


جهت مطالعه درباره این شیوه مراجعه شود به مقاله : شیوه های معماری ایران | سبک پارسی


 

گروه معماری هورنو
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه