مجتمع مسکونی سوهانک

طراحی مجتمع مسکونی طرح 5 


درس طراحی 5 

اسناد و مدارک کامل درس طراحی 5 رایگان 


 

گروه معماری هورنو
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه