مستند چهل گره | بررسی معماری معاصر ایران | قسمت پنجم

مستند چهل گره | بررسی معماری معاصر ایران | قسمت پنجم

 

 


مجموعه مستندی است که با نگاهی نو معماری معاصر ایران را مورد بررسی و نقد قرار داده است . این مستند از اواخر قاجار شروع شده و تا چند سال اخیر ادامه پیدا می کند . در این مستند از تصاویر و فیلم های بدیع استفاده شده و در آن با معماران مطرح ایرانی ر نسل های گوناگون مصاحبه شده و نسبتا دید جامعی به مسائل دارد.


قسمت دوم

گروه معماری هورنو
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه