مصالح ساختمانی | چوب

چوب یکی از اولین موادی است که بطور طبیعی و فروان و در دسترس بشر قرار داشته است.

قدمت ساختمان چوبی به دوران نوسنگی یعنی حدود6000سال پیش می رسد.

گروه معماری هورنو
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه