هر آنچه که باید برای طراحی نمازخانه بدانیم ؟

مقاله مورد نظر برگرفته از رساله طراحی نمازخانه پارک نیاوران می باشد. که در آن به بررسی ابعاد معماری، فقهی و … مربوط به بحث طراحی نمازخانه پرداخته و در نهایت هر بحثی نتیجه گیری نیز دارد.

این مقاله برای طراحان گرامی و دانشجویان عزیز پیشنهاد می گردد.


دانلود فایل رایگان

گروه معماری هورنو
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه