کاخ اسمبلی(Palace of the Assembly)

 

 

کاخ اسمبلی


کاربری: ساختمان‌های اداری
مکان: چاندیگار، هند

معماران: لو کوربوزیه

سال: ۱۹۶۳


یکی از برجسته‌ترین ساختمان‌های لو کوربوزیه در هند، کاخ اسمبلی در چاندیگار است که به فلسفه و سبک معماری اصلی خود می‌بالد. ۵ نقطه معماری لو کوربوزیه را میتوان‌ در طراحی از طرح باز منظره هیمالیایی یافت. این برنامه اتاق مونتاژ دایره‌ای است، انجمنی برای گفتگو و تالار گفتگو و معاملات و گردش بدون پله می‌باشد.

اولین ایده آل معماری لوکوربوزیه استفاده از تیرپایه برای بلند کردن ساختار از روی زمین است. ستون‌های بتونی مسلح در یک شبکه در کل کاخ مجمع مورد استفاده قرار می‌گیرند و اندکی تغییر یافته اند تا یک شکل بتونی بزرگ در بالای ورودی بلند شود.


لوکوربوزیه


این فرم نمایانگر نکته دوم لیست لوکوربوزیه است که یک نمای آزاد است. تیر پایه‌ها به این فرم اجازه می‌دهند تا آزادی گرانقدر فضا را دقیقاً همانگونه که لوکوربوزیه در نظر گرفته بود بیان کند. نماهای مختلف دیگر ساختمان نیز نمای آزاد را از طریق افتاب شکن شکل گرفته از نسبت طلایی به شما اعطا می‌کند.تمایل لو کوربوزیه از منظر از همه نماها نمایان است. آفتاب سایه در طول دفاتر، قاب را برای ساکنان در محیط اطراف ایجاد می‌کند در حالی که رواق به چشم انداز مجاور و هیمالیا باز می‌شود .


لوکوربوزیه


در داخل، کاخ اسمبلی یک نقشه باز ساخته شده توسط شبکه ستون‌های بتونی مسلح ساخته شده است. باز هم، این الگوی ساختاری به لوکوربوزیه اجازه می‌دهد تا برنامه را آزادانه دستکاری کرده و دفاتر و سایر برنامه نویسی‌های خصوصی را در خارج از برنامه قرار دهد و این مرکز را برای استفاده عمومی باز کند. تقاطع در آن فضای باز، محفظه مونتاژ مدور است که به لحاظ تولید صدای آکوستیک متناقض است.

بالای ساختمان یک سقف در دسترس قرار دارد که توسط تیرپایه‌ها پشتیبانی می‌شود. فراهم نمودن فضای قابل استفاده روی سقف یک سازه با کمال مطلوب معماری با دادن ابزار عمودی به ساکنان جهت اتصال به طبیعت و جبران زیستگاه حاصل از ساختمان مطابقت دارد.


منبع:ARCHDAILY

گروه معماری هورنو
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه