آپارتمان ازگل - طراحی داخلی - بازسازی آپارتمان ازگل - طراحی داخلی - بازسازی آپارتمان ازگل - طراحی داخلی - بازسازی آپارتمان ازگل - طراحی داخلی - بازسازی آپارتمان ازگل - طراحی داخلی - بازسازی آپارتمان ازگل - طراحی داخلی - بازسازی آپارتمان ازگل - طراحی داخلی - بازسازی آپارتمان ازگل - طراحی داخلی - بازسازی

آپارتمان ازگل

پروژه ی ازگل آپارتمانی است به سبک مدرن که در زمینی به مساحت چهارصد و بیست متر مربع واقع شده است که حدود 12 سال از زمان ساخت این ساختمان گذشته بود و براساس نیازهای این کارفرما، نقشه های بازسازی برای این آپارتمان طراحی و سپس طراحی داخلی برای فضاهای مختلف آشپزخانه، پذیرایی و فضای TV room انجام گردید و هم اکنون پس از تایید کارفرمای پروژه در حال اجرا است.

اطلاعات پروژه

نام پروژه: آپارتمان ازگل
کارفرما : جناب آقای دمیرچی
خدمات: طراحی داخلی، بازسازی
موقعیت پروژه : تهران، ازگل
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا