طراحی درمانگاه مدرن ملارد طراحی درمانگاه مدرن ملارد طراحی درمانگاه مدرن ملارد طراحی درمانگاه مدرن ملارد طراحی درمانگاه مدرن ملارد طراحی درمانگاه مدرن ملارد

طراحی درمانگاه مدرن ملارد

اطلاعات پروژه

نام پروژه: طراحی داخلی درمانگاه مدرن ملارد
کارفرما : جناب دکتر خزائی
خدمات: طراحی داخلی
موقعیت پروژه : تهران، ملارد
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا