ویلا رویا

این ویلا مدرن برای خانواده ای با جمعیت سه نفر در روستایی با نام طالشان واقع در استان رشت طراحی گردید؛ این ویلا در مجاورت یک زمین زراعی که محل کار ساکنین این پروژه است اجرا گردید. این ویلا یک طبقه وبر روی سکویی طراحی گردید تا کمترین دخالت را در طبیعت منطقه داسته باشد و همچنین مانع از نفوذ رطوبت به داخل پروژه شودد.

اطلاعات پروژه

نام پروژه: ویلا رویا
کارفرما : سرکار خانم کرباسی
خدمات: طراحی ویلا
موقعیت پروژه : رشت، تالشان
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا