آتشکده نیم ور
آتشکده نیم ور

آتشکده نیم ور (استان مرکزی)

آتشکده نیم ور
آتشکده نیم ور
جهت نمایش تصاویر با کیفیت اصلی بر روی آن ها کلیک نمایید.

مستند این بنا

برای مشاهده کلیک نمایید

تصاویر 360 درجه

برای مشاهده کلیک نمایید

آتشکده نیم ور (استان مرکزی)

در صورتی که تصویر نقشه برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .

آتشکده نیم ور

آتشکده نیم ور
آتشکده نیم ور

مکان : استان مرکزی

کاربری : مذهبی

قدمت : ساسانی

این بنا از 3 بخش تالار اصلی )شرقی(، تالار غربی و راهرو تشکيل شده است. تالار اصلی یا شرقی آتشکده كه احتمالا محل آتشدان و نيایش بوده و شامل تالاري مربع شکل است، كه هر ضلع آن از بيرون 12 / 60 متر طول دارد. این تالار داراي 4 ستون مستحکم به ابعاد 2 / 70 در 2 / 70 متر و به ارتفاع شش متر تا پاي طاق بوده كه از سنگ و ملات ساروج ساخته شده و گنبد و طاق این بناي عظيم روي این چهار ستون استوار است. )شکل. 3 ( دو سوي ستونها به طرف داخل تالار بهصورت نيم دایره و دوسوي دیگر آنها به صورت مستقيم و داراي زاویه بوده و روي ستونها سردرهایی هلالی و گنبدي شکل وجود داشته كه بخش عمده آن فروریخته است. در ساخت بنا از آجرهاي چهارگوش با نماي سنگ استفاده شده و براي استحکام بيشتر بنا در داخل دیوارها تيرچه چوبی به كار رفته است. (فلامکی، 1371 ، ص 245 .)

آتشکده نیم ور
آتشکده نیم ور

منبع : شناخت و معرفی آتشکده نگار با نگرشی بر ساختار کالبدی چهارطاقی ها – پیمان سلیمانی – 1394

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا