امام زاده هارون ولایت
امام زاده هارون ولایت
امام زاده هارون ولایت
امام زاده هارون ولایت
امام زاده هارون ولایت
امام زاده هارون ولایت
جهت نمایش تصاویر با کیفیت اصلی بر روی آن ها کلیک نمایید.

مستند این بنا

برای مشاهده کلیک نمایید

تصاویر 360 درجه

برای مشاهده کلیک نمایید

امام زاده هارون ولایت

در صورتی که تصویر نقشه برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .

امام زاده هارون ولایت

امام زاده هارون ولایت
امام زاده هارون ولایت

مکان : اصفهان 

کاربری : مذهبی فرهنگی

قدمت :صفوی

سبک : اصفهانی


بناي امامزاده هارون ولایت

بناي تاریخی هارون ولایت که بقعه و سر در کاشیکاري آن از آثار دوره سلطنت شاه اسماعیل اول و مورخ به سال 918ه.ق  است،  از  اماکن  مقدس  و  زیارتگاه  هاي  عمدهشهر  اصفهان  به  شمار  میرود  که  داراي  بقعه،  ضریح،  رواق  و  یک  گنبد کاشیکاري  و  دو  صحن  در  شمال  و  مغرب  بقعه  است. (عقابی:1378  :217  ).

امام زاده هارون ولایت
امام زاده هارون ولایت

.آرامگاه هارون ولایت را مسلمانان و مسیحیان و یهودیان از خود می دانند و تا کنون درست معلوم نشده که این هارون چه کسی است .قدیمی ترین تاریخ موجود در بنا 918است و به احتمال قوي بنا روي گور یکی از پسران حضرت امام موسی کاظم بنا شده است. (غروي :1376 :443و گدار :1371 :246)

امام زاده هارون ولایت
امام زاده هارون ولایت

تزئینات معماري در بناي امامزاده هارون ولایت معماري ایرانی و تزئینات مربوط به آن از گذشته هاي دور تا به امروز پویایی و تداوم خود را همواره حفظ کرده است .هنرمندان با بهره گیري از انواع نقوش و طرح هاي گیاهی، هندسی و خطاطی و…در تمام ادوار اسلامی شاهکارهاي بدیع و زیبایی در معماري خلق کرده اند .تزئیناتی چون گچبري، کاشیکاري، حجاري، آجرکاري و  …از عناصر اصلی آرایش معماري ایران بوده و هست.

امام زاده هارون ولایت
امام زاده هارون ولایت

تزئینات معماري به کار رفته در امامزاده هارون ولایت شامل کاشیکاري، نقاشی دیواري، گچبري، حجاري و آینه کاري می  باشد  .بیشترین  طیف  تزئینات  شامل  کاشی کاري  و  نقاشی  دیواري  است  و  کمترین  تزئینات  شامل  آینه  کاري  است که بیننده را در نگاه اول متوجه خود نمی سازد.


منبع متن : مقاله بررسی آرایه هاو نقوشتزئینی امامزاده هارون ولایت اصفهان ، عاطفه شهابی

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا