مسجد هفتاد و دو تن خراسان
مسجد هفتاد و دو تن خراسان
مسجد هفتاد و دو تن خراسان
مسجد هفتاد و دو تن خراسان
مسجد هفتاد و دو تن خراسان
مسجد هفتاد و دو تن خراسان
جهت نمایش تصاویر با کیفیت اصلی بر روی آن ها کلیک نمایید.

مستند این بنا

برای مشاهده کلیک نمایید

تصاویر 360 درجه

برای مشاهده کلیک نمایید

مسجد هفتاد و دو تن خراسان

در صورتی که تصویر نقشه برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .

مسجد هفتاد و دو تن خراسان

مکان بنا: مشهد

 سبک / دوره ساخت: آذری – قرن 9

مرمت: توسط شمس الدین محمد تبریزی

کاربری: مسجد

مسجد هفتاد و دو تن خراسان
مسجد هفتاد و دو تن خراسان
مسجد هفتاد و دو تن خراسان
مسجد هفتاد و دو تن خراسان

تشریح بنا:

بنای کنونی ابتدا مقبره‌ای بوده که امیر غیاث الدین بین سال‌های ۸۰۷ تا ۸۱۷ برای خود بنا کرده و در دوره‌های بعد به مسجد تبدیل شده است. مسجد هفتادو دو تن واقع در ابتدای بازار بزرگ و مشتمل است بر یك ایوان اصلی ورودی دو مناره در دو گوشه بنا یك فضای چهار تاقی در مركز با گنبد بلند دو پوشه و سالنها و راهروهایی در اطراف تالار مركزی، امتیاز بنا بكارگیری كاشی در قالب نقش و كتیبه است.

مسجد هفتاد و دو تن خراسان
مسجد هفتاد و دو تن خراسان
مسجد هفتاد و دو تن خراسان
مسجد هفتاد و دو تن خراسان
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا