جهت نمایش تصاویر با کیفیت اصلی بر روی آن ها کلیک نمایید.

مستند این بنا

برای مشاهده کلیک نمایید

تصاویر 360 درجه

برای مشاهده کلیک نمایید

بادگیر های چپقی سیرجان

در صورتی که تصویر نقشه برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
مقالات

بادگیر چپقی

مکان : سیرجان 

کاربری : اقلیمی

قدمت : پهلوی

سبک : قاجاری

بنای قديمی که از آن در اينجا به عنوان بادگير چپقی نام می بريم در واقع باقيمانده يک خانه قديمی به نام خانه آقا سيد علی اصغر رضوی است که در بافت قديم سيرجان و امروزه در مرکز شهر سيرجان و در بر شمالی بلوار دکتر صادقی در کوچه حاج رشيد قرار دارد. خانه قديمی مشهور به خانه حاج رشيد نيز در جبهه جنوبی بادگير قرار دارد. خانه های يافت شده به علاوه خانه هايی که در بافت قديم سيرجان قرار داشته و امروزه متاسفانه از بين رفته است از مناطق مسکونی بافت قديم سيرجان بحساب می آمده است.[1]

سازنده اين بنا حاج سيد محمد شجاعی است که آن را در زمان پهلوی اول (1310) از روی دودکش کشتی ها ساخته و تلفيقی از معماری و صنعت است. وی با تلفيق از اين ايده به فکر ساختن بادگيری به شکل دودکش های کشتی در شهر خود افتاد که جهت خنک نگه داشتن داروهای منزل طبيبی مورد استفاده قرار گرفت. هم اکنون اين بادگير به عنوان نماد شهرستان سيرجان معروف است.[2]

بادگير مشهور با شبکه های هندسی منظم آن که در زير بادگير قرار دارد، بر روی فضاهای مستطيل شکل شمالی – شرقی قرار گرفته که هوای اطراف را با عبور از کانال های تهويه به درون فضاها که در واقع تابستان نشين خانه بوده فرستاده است.

[1] . گزارش ثبتی اثر – آرشیومیراث فرهنگی کرمان

[2] . منیری 1394

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا