بیمارستان 100 تختخوابی پارسه
بیمارستان 100 تختخوابی پارسه

بیمارستان 100 تختخوابی پارسه | مدارک کامل

بیمارستان 100 تختخوابی پارسه | مدارک کامل

بیمارستان 100 تختخوابی پارسه
بیمارستان 100 تختخوابی پارسه

ترم 7

طرح 4

طراحی بیمارستان 100 تختخوابی


علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا