تئاتر هنر های نمایشی
تئاتر هنر های نمایشی

تئاتر هنرهای نمایشی(Arts United Center)

تئاتر هنر های نمایشی
جهت نمایش تصاویر با کیفیت اصلی بر روی آن ها کلیک نمایید.

مستند این بنا

برای مشاهده کلیک نمایید

تصاویر 360 درجه

برای مشاهده کلیک نمایید

معمار: نا معلوم

تئاتر هنرهای نمایشی(Arts United Center)

در صورتی که تصویر نقشه برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .

تئاتر هنرهای نمایشی


معمار:لویی کان

مکان:فورت وین-ایندیانا-آمریکا

زمان:۱۹۶۶-۱۹۷۳


حین آماده سازی طرح و بحث و گفت و گو درباره ی گسترش و تکامل آن،لزوم پزوهش های گسترده ای درباره ی تئاتر و نیازهای ان آشکار می شود.این پژوهش ها در نهایت منجر به تحقیق یافتن طرح کلی تئاتر در سه بخش به هم پیوسته و کاملا مشخص از یکدیگر می شود که این چنین نام گذاری شد:۱.ویلون یا صحنه ی تئاتر وتالار تماشاگران ۲.جعبه ی ویلون ورارهروهای محیطی تالار۳.خانه ی هنرمندان یا آزمایشگاه و اتاق کار آنها که در کنار سن ایجاد می شود.


تئاتر هنر های نمایشی
تئاتر هنر های نمایشی

ارتباط این اجزا و چگونگی تقدم و تاخر آنها،به وسیله ی طراحی معمارانه ای ایجاد خواهد شد.دیوارهای تالار نمایش از صفحه های تا شده ی بتن مسلح ساخته شده،در حالی که راهروها و اتاق های پشت سن ،از نوع آجر کاری معمولی است.این تاْتردارای گنجایشی برابر با هشتصد تماشاچی است.


منبع: archdaily

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا