جهت نمایش تصاویر با کیفیت اصلی بر روی آن ها کلیک نمایید.

مستند این بنا

برای مشاهده کلیک نمایید

تصاویر 360 درجه

برای مشاهده کلیک نمایید

استان: اصفهان
سبک: قاجاری
کاربری: تکیه

تکیه کازرونی

در صورتی که تصویر نقشه برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .

تکیه کازرونی


کاربری: تکیه

دیرینگی: قاجار

مکان: اصفهان


این تکیه در مجموعه تخت فولاد اصفهان- خیابان فیض- کوچه بابا رکن الدین واقع شده است.

تاریخچه

تکیه کازرونی از آثار عهد قاجاریه و از آثار خیریه مرحوم حاج محمد حسین بن حاج حمد جعفر کازرونی اصفهانی می باشد وسال ساخت آن ۱۲۳۸ ه.ق است. از مشاهیر مدفون در این تکیه می توان به عبدالکریم جزی، حسن نجف لآبادی،صدیق الحکما،آقا سید محمد باقر درچه ای اشاره کرد.مشخصات بنا

تکیه شامل یک پلان مستطیلی است که به مرور زمان در جهات مختلف گسترش یافته و مشتمل بر شبستان-بقعه-حوضخانه و حجرات آرامگاهی در اطراف آن است شبستان شامل پلان مستطیل شکلی است و دارای هشت ستون سنگی با قاعد هشت ضلعی است و با پانزده چشمه پوشیده شده است. بقعه که تقریبا در مرکز تکیه قرار گرفته داراس زمسنه هشت است و با گنبدی با خسیز کم پوشیده شده است. حوضخانه دارای پلان چلیپایی است و از طاق چشمه ای در مرکزتشکیل شده است، حجرات اطراف تکیه با سبک های مختلف ساخته شده و با هم تناسباتی ندارد از قدمی ترین آنها می توان به بقعه آقا موسوی در غرب بقعه اصلی و کنار درب تکیه اشاره کرد.تزئینات به کاررفته در بنا:

شبستان دارای ستون های سنگی یکپارچه و سرستون های ذوزنقه ای با پخ های قوس دار است بیشتر نمای داخلی آجر پاک تراش است فقط محراب و چشمه ی مقابل از کاربندی استفاده شده که کاربندی محراب نوع رسمی ۱۶ شاقولی دوپا بوده و داخل ترنج های آن با کاشی گره چینی و بقعه آلات کاربندی ۸شاقولی چشمه روبرو آن دارای حمیل و تخمه های کاشی فیروزه ای هستند، تزئینات بقعه شامل نمای آجری یا پشت بغلهای با قوس یک پرگاری و گره چینی با آجر و کاشی از نوع هشت و چهارلنگه است به طوریکه تعدادی از سمسمه ها دارای ترنج کاشی فیروزه ای است و دارای حمیل به همان رنگ پنجره های بقعه با مشبک آجری شش تزئین شده، داخل نیز با کاربری آجری با حمیل ها و تخمه های کاشی فیروزه ای پوشیده شده رسمس بندی آن از نوع ۱۶ شاقولی دارای شمسه با دور کوتاه است ترنجهای زیر شمسه نیز یک در میان با گره پوشیده شده عرق چین هم با نقش صابونکی فیروزه ای زینت یافته در مرکز آن هم یک دایره کوچک مزین به گره دیده می شود.در قسمت حوضخانه نیز از رسمی شانزده شاقولی دارای شمسه با دور کوتاه است ترنجهای زیر شمسه نیز یک در میان با گره پوشیده شده عرق چین هم با نقش صابونکی فیروزه ای زینت یافته در مرکز آن هم یک دایره کوچک مزین به گره دیده می شود. در قسمت حوضخانه نیز از رسمی شانزده شاقولی در چشمه و در نفول های طرف شمال جنوب وغرب از نوع کاربندی دوازده سر سفت با حمیل ها و تخمه های کاشی فیروزه ای استفاده شده داخل آلات رسمی بندی ها به روش خفته و آراسته آجر چینی شده پشت حوضخانه نیز از دو کاربندی هشت برای نماسازی استفاده شده است. در حجرات اطراف نیز کم و بیش تزئیناتی دیده می شود ولی بارزترین آنها مربوط به مقبره آقا موسوی است که دارای کاربندی های گچی است این حجره دارای پلان مستطیلی استکه پوشش طاق چشمه و طاق تویزه در چهار طرف است و دو ورودی دارد که سقف آنها با کاربندی هیجده سرسفت و زمینه هشت کشکولی تزئین شده در چشمه مرکزی از رسمی شانزده شاقولی برای زینت استفاده شده است و تنها تویزه کاربندی دار روبروی  ارسی حجره در قسمت شرقی است که دارای رسمی شانزده دو پای شاقولی ای بقعه قسمت های حجره با گچ ساده پوشیده شده، در قسمت راهرو ورودی نیز از کاشی معقلی فیروزه ای استفاده شده است.


منبع:اسناد ثبتی میراث فرهنگی

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
مستند های مرتبط با این بنا
  1. میراث جاودان محمدحسین کازرونی در اصفهان