خانه ی گروتا(Grotta Residence)

جهت نمایش تصاویر با کیفیت اصلی بر روی آن ها کلیک نمایید.

مستند این بنا

برای مشاهده کلیک نمایید

تصاویر 360 درجه

برای مشاهده کلیک نمایید

زمان:
کاربری:
معمار:
مکان:

خانه ی گروتا(Grotta Residence)

در صورتی که تصویر نقشه برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .

 

خانه ی گروتا

معمار:ریچارد مایر

مکان:نیوجرسی-آمریکا

زمان:۱۹۸۵-۱۹۸۹

 

با دریافتی ژرف تر در مطالعه ی خطوط نیروی به کاررفته در خانه ی هلمیک،خطوط راست و محیط دایره ای در این پروژه لحاظ می شود تا بر پایه ی محوریتی متفاوت و به منظور رساتر ساختن حجم های پیشنهاد شده توسط چیدمان اصلی با یکدیگر مواجه شوند.محیط دایره ای در این باره یک بست صلب است که در محل تقاطع محورها جای دارد و با خلوص زیاد به میان احجام ناب تر مکعبی شکل داخل می شود.

 

خانه ی گروتا-ریچارد میر

 

آن دیواره ای که به طور ثابت کمتر به مانند یک مقسم دو بعدی به کار می رفت ،اینک راه های ارتباطی را ،در دو طبقه در خود جای می دهد و ترکیب بندی نیز گرایش به مهار همه ی ابزار و عناصر فرعی معمارانه پیدا می کند که به هنگام و به گونه ای شیوا نمایش داده شده اند و مانند ابزاری موثر در خصوصی سازی این حضور ساختگی،تجسم می یابند.

 

منبع:کتاب ریچارد میر

منبع تصاویر:richardmeier.com

 

مهدی سلیمانی
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا