Grotta Residence
Grotta Residence

خانه ی گروتا(Grotta Residence)

Grotta Residence
Grotta Residence
جهت نمایش تصاویر با کیفیت اصلی بر روی آن ها کلیک نمایید.

مستند این بنا

برای مشاهده کلیک نمایید

تصاویر 360 درجه

برای مشاهده کلیک نمایید

معمار: نا معلوم

خانه ی گروتا(Grotta Residence)

در صورتی که تصویر نقشه برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .

خانه ی گروتا

معمار:ریچارد مایر

مکان:نیوجرسی-آمریکا

زمان:۱۹۸۵-۱۹۸۹

با دریافتی ژرف تر در مطالعه ی خطوط نیروی به کاررفته در خانه ی هلمیک،خطوط راست و محیط دایره ای در این پروژه لحاظ می شود تا بر پایه ی محوریتی متفاوت و به منظور رساتر ساختن حجم های پیشنهاد شده توسط چیدمان اصلی با یکدیگر مواجه شوند.محیط دایره ای در این باره یک بست صلب است که در محل تقاطع محورها جای دارد و با خلوص زیاد به میان احجام ناب تر مکعبی شکل داخل می شود.

Grotta Residence
Grotta Residence

آن دیواره ای که به طور ثابت کمتر به مانند یک مقسم دو بعدی به کار می رفت ،اینک راه های ارتباطی را ،در دو طبقه در خود جای می دهد و ترکیب بندی نیز گرایش به مهار همه ی ابزار و عناصر فرعی معمارانه پیدا می کند که به هنگام و به گونه ای شیوا نمایش داده شده اند و مانند ابزاری موثر در خصوصی سازی این حضور ساختگی،تجسم می یابند.

Grotta Residence
Grotta Residence

منبع:کتاب ریچارد میر

منبع تصاویر:richardmeier.com

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا