دانشکده ی سوهانک
دانشکده ی سوهانک
مقالات

دانشکده ی سوهانک

دانشجو: مهدی سلیمانی

طرح معماری۲

چالش اصلی طراحی دانشکده سایت پروژه بود.سایت پروژه من را برای ایجاد فرم هدایت می کرد.قسمت شرقی سایت یک انحنا داشنت این انحنا محل قرار دادن یک دایره بود اما قسمت غربی یک خط راست بود که من در این قسمت از خط سایت تبعیت کردم و یک مکعب مستطیل قرار دادم.

چالش اصلی اتصال این دو فرم بود دایره و مستطیل بعد از زدن چند اسکیس بالاخره تصمیم گرفتم که با بیرون زدن دو بازو از دایره و نشستن آن بروی مکعب مستطیل فرم ایده آل را ایجاد می کرد.

دایره فضاهای آموزشی را ایجاد می کند اما قرار دادن فضای آموزشی در دایره با توجه به ورود نور در کلاس از سمت چپ دانش آموز باشد یک چالش بود که با بیرون زدن حجم هایی از دل دایره این مشکل بر طرف شد.

مکعب قسمت شمالی آن فضاهای پژوهشی و جنوبی آن سالن اجتماعات می باشد.

بازوهای بیرون آمده از دایره همان فضاهای اداری را شکل می دهند.

دانشکده ی سوهانک
دانشکده ی سوهانک

سایت پروژه

زمانی که خطوط اصلی سایت با بنا هماهنگ باشند ایجاد لند اسکیپ را راحت تر می کند.اما چیزی که به سایت پروژه  روح داده است شیب زمین است.

دایره خطوط اصلی لند اسکیپ را می سازد و خطوط از مرکز آن می گذرند و شیب زمین این خطوط را قسمت قسمت می کند و این عوامل یک لند اسکیپ زنده و پویا و کاملا هماهنگ با بنا را ایجاد می کند.

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا