دفاتر مرکزی سوئیس ایر
دفاتر مرکزی سوئیس ایر

دفاتر مرکزی سوئیس ایر

دفاتر مرکزی سوئیس ایر
دفاتر مرکزی سوئیس ایر
دفاتر مرکزی سوئیس ایر
جهت نمایش تصاویر با کیفیت اصلی بر روی آن ها کلیک نمایید.

مستند این بنا

برای مشاهده کلیک نمایید

تصاویر 360 درجه

برای مشاهده کلیک نمایید

معمار: نا معلوم

دفاتر مرکزی سوئیس ایر

در صورتی که تصویر نقشه برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .

دفاتر مرکزی سوئیس ایر درآمرکای شمالی


معمار:ریچارد میر

مکان:ملویل-نیویورک-آمریکا

زمان:۱۹۹۵-۱۹۹۱


تقریبا زمانی که پس از درگیری با گرفتاری های بزرگ طراحی در شهرهای تاریخی اروپا نیاز به تنفسی احساس می شد،این دفاتر مرکزی برای خطوط هوایی سوئیس در راستای یک شریان ترافیکی مهم،نشانه ی بازگشت به سادگی و لذت طرح های کوچکی است که تنها در روشنایی تجربه در مقیاس های بزرگ به دست می آیند.


دفاتر مرکزی سوئیس ایر
دفاتر مرکزی سوئیس ایر

در واقع این حجم فشرده نوعی دومینوی ساخته شده ی شیشه ای است،با پلان طبقات محدود شده،و فضاهای باز درونی را می سازد که توانایی تغییرات پی در پی را با تیغه های داخلی دارند.طبقه ی زیرزمین شامل اتاق های کامپیوتر و تاسیسات است(در حالی که دفاتر و فضاهای همگانی در بالای همکف جای می گیرند) که پیرامون دهلیزی سرگشاده و دو طبقه ساماندهی شده،به گونه ای جهت دار می شوند که دریافت نور روز را بهینه سازند.


دفاتر مرکزی سوئیس ایر
دفاتر مرکزی سوئیس ایر

تعادل عالی ترکیب بندی ،گواهی است بر آرامش روانشناختی ای که ساختمان در جستجوی ایجاد آن است و روشنی چیدمان به گونه ای موثر بر آن تاکید می کند.دایره،مربع و خطوط راست ،کارکردهای خود را به مانند ماتریکس هایی کامل در اعتبار بخشیدن به طراحی پروژه بیان می کنند.


دفاتر مرکزی سوئیس ایر
دفاتر مرکزی سوئیس ایر

منبع:کتاب ریچارد میر

منبع تصاویر: www.richardmeier.com

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا