طراحی لنداسکیپ
طراحی لنداسکیپ

طراحی لنداسکیپ ویلا

در فرهنگ لغات اکسفورد واژۀ لندسکیپ چنین معنی شده به تمامی وضعیت مرئی و ریخت محدوده ای از سطح زمین اطلاق میشود و یا به تصویری از حومهٔ شهر، و نمایش زیبایی قطعه زمینی متأثر از تغییر شکل کرانه و عناصر طبیعی آن نیز گفته میشود». لغت نامه وبستر نیز لندسکیپ را جلوه و تصویر محدوده مشخص بستر ،زمین هنر ترسیم و نمایش منظره و تصویری از شکل طبیعی زمین و خصوصیتهای بستر (مانند یک ،مرغزار ،جنگل کوه، و گستره یک منظره طبیعی که با چشم از یک زاویهٔ مشخص دیده شود)» تعریف کرده است ،همچنین در اغلب فرهنگهای لغات انگلیسی به فارسی، همچون فرهنگ آریان پور در ترجمه لندسکیپ به معنی باغداری و خیابان بندی ،دورنما ،منظره چشم انداز و یا منظره تزیین کردن آمده است به علاوه در بسیاری از متون تخصصی واژه لندسکیپ به معنی نقاشی و یا تصویر یک صحنه و منظره طبیعی یا مزین به گیاهان و عناصر طبیعی، و در مواردی مترادف واژه چشم انداز و منظره و یا نمایش کلی و بیان ویژگیهای  عمومی یک مکان هم تعریف شده است.

برای طراحی لند اسکیپ ابتدا به بررسی عناصر موجود در سایت می پردازیم و سپس با بررسی نحوه ی خط کشی و طراحی سایت وشناخت سبک های طراحی محوطه به یک لنداسکیپ ایده آل نزدیک می شویم.پس در این مقاله همراه من شوید.

در یک دسته بندی کلی عناصرمحوطه ی یک خانه شامل چهار بخش می شود:

۱.بخش اول فضای سبز : (گیاهان)

پویایی و سرزندگی لنداسکیپ در چهار فصل یکی از مهم ترین نکات در انتخاب درختان محوطه باشد.

گیاهان را براساس ارتفاع می توان تقسیم کرد:

۱.چمن ۲.شمشاد: بیشتر برای محور بندی استفاده می شود. ۳.درختچه ۴.درختان برگریز ۵.درختان خزان ناپذیر

(باغ شاهزاده ی ماهان) ترکیب درختان برگریز و خزان ناپذیر درباغ های ایرانی و در محور اصلی حائز اهمیت است که سبب ایجاد تنوع زیاد در رنگ و طرح می شود.

۲.بخش سوم. دسترسی ها:

الف.ورودی(ورودی محوطه)

ب.مسیریا محورهای طراحی شده

۱.پله ۲.رمپ(مسیر عبور) ۳.پل

۳.سومین بخش حضور انسان

طراحی فضاهای دورهمی و حضور انسان در محوطه یکی از مهمترین بخش هایی است که باید به آن توجه کرد. آلاچق-حوض-نیمکت-تاب-ایوان-باربیکیو و…. می توانند فضاهای مناسبی برای برای حضور انسان فراهم سازند.

۴.خدمات

طراحی فضاهایی برای رسیدگی به فضای سبز و یا دادن امکاناتی به محوطه می تواند باعث حفظ سرزندگی لنداسکیپ و عدم تغییر آن توسط کارفرما در آینده شود که شاید توجه کمی به آن در طراحی های ما شود. فضاهایی مانند گلخانه- فضای نگهداری حیوانات-استخر آبیاری-تابلوهای کنترل(تاسیسات)-وسایل باغبانی-سرویس بهداشتی و….


طراحی خطوط سایت:


برای ایجاد خطوط اصلی محوطه باید به دو نکته ی زیر توجه کرد:

۱.زبان فرم:

هر فرم برای خود یک زبان دارد. که این زبان عامل مهمی در ایجاد لند اسکیپ است.

برای مثال:(مستطیل)

-محورهای اصلی و فرعی دارد.

-یک جهت دارد

-قطر دارد و…

و اشکال هندسی دیگر نیز شامل چنین قاعده هایی هستند.

برای خواندن مطالب مربوط به معماری مدرن لینک روبرو را کلیک کنید: معماری مدرن ایرانی


– نکته مهم ترکیب شدن این احجام هندسی است و ایجاد فرم های پیچیده تر که سبب بوجود آمدن زبان بالقوه و بالفعل فرم می شود:

زبان آشکار(بالفعل): که کاملا مشخص است.

زبان مخفی(بالقوه): که با دقت بیشتری مشخص می شود.


برای مثال در حجم مقابل:

 


زبان بالفعل آن  شامل ادامه دادن خطوط اصلی خود شکل می باشد.


– زبان باالقوه آن با کمی دقت مشخص می شود که حجم دارای یک مرکزیتی است و یک دایره را در خود جای داده است که این دایره می توان به صورت دایره های بزرگ تر بروی لنداسکیپ ایجاد شود.

که با ترکیب خطوط دایره و و خطوط راست می توان محوطه را طراحی نمود.

– مهم ترین نکته برای پیدا کردن زبان بالقوه، کشیدن هر کدام از زبان های حجم های ترکیب شده است و پیدا کردن زبان مشترک آنها


-نکته ی دیگر علاوه بر زبان فرم زبان دیگری نیز داریم که زبان عملکرد می گویند:

مهم ترین و تاثیر گزار ترین زبان عملکرد که بروی لنداسکیپ تاثیر می گذارد زبان ورودی است.


۲.گفت و گوی بنا و محوطه

هر فرم با محوطه ی خود گفته گویی را ایجاد می کند. که باعث ایجاد:

۱.نقاط ویژه

۲.محورهای ویژه


برسی یک نمونه طراحی لنداسکیپ

مطابق پلان مقابل شکستگی ها ی ایجاد شده در حجم دو خط در محوطه ایجاد می کنند که باعث ایجاد سه قسمت در محوطه می شود.

و ترکیب این دو خط و خط های ایجاد شده توسط شیب زمین سبب بوجود آمدن قسمت های مختلفی(نقاط ویژه و محورهای ویژه) در محوطه شده است.

برای خواندن مطالب مربوط به معماري مدرن لینک روبرو را کلیک کنید: معماری پست مدرن ، معماران مدرن

 

دراین حجم که ترکیب حجم ها بیشتر است با ترسیم زبان هر یک از حجم ها و ترکیب شدن آنها با یکدیگر سبب بوجود آمدن محوطه بنا شده است.

بعد از مشخص شدن زبان فرم و پیدا کردن نقاط ویژه و محورهای ویژه نوبت جایگزین کردن عناصر محوطه  است که در ابتدای مقاله در باره ی آن صحبت کردیم.


علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا