اصول طراحی پارکینگ

تعریف پارکینگ

محل توقف خودرو و به عبارت دیگر تعداد محل‌های لازم برای توقف اتومبیل که بر اساس اصول طراحی پارکینگ، ضوابط و معیارهای مصوب در ازای نوع استفاده از ساختمان، تعیین شده یا می‌شود.

برای خواندن مطالب مربوط به معماری مدرن لینک روبرو را کلیک کنید: طرح های معماری مدرن

اصول طراحی پارکینگ

انواع پارکینگ ها از لحاظ اندازه

انواع پارکینگفضای مفید ویژگی
پارکینگ های  کوچک کوچکتر مساوی 100متر مربع
پارکینگ های متوسط 100 تا 1000 متر مربع دارای دسترسی اسان
پارکینگ های بزرگ بزرگتر مساوی 1000متر مربع ورودی و خروجی مجزا-دارای  دسترسی اسان

ابعاد ماشین

نوع اتو مبیلطول (متر)عرض(متر)ارتفاع(متر)شعاع گردش(متر)
استاندارد4/701/751/505/75
کوچک3/601/601/505/00
بزرگ5/001/901/86/00

ارتفاع درب پارکینگ

– در کلیه اصول طراحی پارکینگ ها ارتفاع ازاد درب پارکینگ نباید از 210سانتی متر کمتر باشد.

-حداقل عرض درب ورودی پارکینگ نیز ۲۵۰سانتی متر می باشد.

اصول طراحی پارکینگ


رمپ (شیب راهه) در اصول طراحی پارکینگ 

سطح شیب داری است که برای ارتباط دادن دو فضای غیر هم سطح بکار میرود.

ورودی و شیب راهه در پارکینگ ها

عرض مفيد درب ورودي (پشت تا پشت چهار چوب درب) ،معبر ورودي و شيب راهه:

-در پاركينگ هاي متوسط و كوچك حداقل سه متر(تصوير۲)

-در پاركينگ هاي بزرگ حداقل شش متر( تصوير۳)

برای عبور همزمان دو ماشین ۶ متر مناسب می باشد(عرض ۵ متر حداقل می باشد.)

برای خواندن مطالب مربوط به معماري مدرن لینک روبرو را کلیک کنید: معماری مدرن با آجر ، معماری مدرن جهان

اصول طراحی پارکینگ

تصوير شماره ۲

اصول طراحی پارکینگ

تصوير شماره ۳


طراحی رمپ گرد در اصول طراحی پارکینگ

۱. حداقل عرض مفيد شيب راهه در اصول طراحی پارکینگ حالت مستقيم 3 مترو در حالت منحني 3.5 متر مي باشد .

اصول طراحی پارکینگاصول طراحی پارکینگ

۲.در چرخش شيب راهه پاركينگ ها شعاع منحني بر داخلي رمپ حداقل سه متر مي باشد.

اصول طراحی پارکینگ


ملاك محاسبه طول رمپ منحني ، يك متر از بر داخلي رمپ به سمت محور آن مي باشد.

اصول طراحی پارکینگ


حداقل طول ايستگاه خودرو قبل از شيب راهه پاركينگ ۳ متر مي باشد.

توجه:برای کلیه واحد های مسکونی بیش از ۱۴ واحد پارکینگ که نیاز به رمپ ورود و خروج خودرو دارند طول توقفگاه قبل از شروع رمپ ۵ متر می باشد.

اصول طراحی پارکینگ


شیب رمپ در اصول طراحی پارکینگ چقدر می باشد؟

حداكثر ميزان شيب رمپ دسترسي به پاركينگ پانزده درصد ( 15 %)مي باشد.

اصول طراحی پارکینگ


حداكثر ميزان شيب ايستگاه قبل از رمپ پاركينگ پنج درصد ( 5%) مي باشد

اصول طراحی پارکینگ


شیب در یک متر ابتدا وانتهای رمپ تغییر می کند:

در تمامی شرایط گفته شده میزان شیب رمپ خودرو، در یک متر ابتدا و انتهای رمپ باید کم تر یا مساوی ۱۰ درصد باشد.

اصول طراحی پارکینگ


ارتفاع مفید در اصول طراحی پارکینگ چقدر است؟

اصول طراحی پارکینگ

با توجه به جدول زیر برای انواع مختلف پارکینگ ها متفاوت می باشد؟

نوع پارکینگارتفاع(متر)
پاركينگ های کوچک2/20
پاركينگ های متوسط و بزرگ2/40
پاركينگ های عمومی2/40
پاركينگ های خصوصی

2/10


دهانه بندي پاركينگ ها

در اصول طراحی پارکینگ عرض محور تا محور ستون ها برای تعداد یک-دو-سه پارکینگ به ترتیب ۳-۵-۷.۵ می باشد.

اصول طراحی پارکینگ


اگر در دهانه ی مورد نظر بیشتر از سه ماشین جای بگیرد چگونه محاسبه می شود؟؟

در صورت طراحي پاركينگ بيش از سه اتومبيل در يك دهانه ، به ازاء هر عدد محل توقف اضافي خودرو 2.30 متر (دو متر و سي سانتي متر ) به دهانه رديف مربوطه افزوده مي گردد.

اصول طراحی پارکینگ


در پاركينگهاي عمومي بزرگ حداقل عرض مفيد مسير دو طرفه (رفت و آمد) خودرو 6 متر مي باشد.

اصول طراحی پارکینگ


توقف خودرو نباید مزاحمتی برای دسترسی و استفاده از انباری و فضاهای عمومی و تاسیساتی ایجاد نماید.جهت تامین این مورد حداقل 60س.م به طول یا عرض محل توقف اضافه می شود.

اصول طراحی پارکینگ


اصول طراحی پارکینگ افراد معلول

-محل توقف اتومبيل افراد معلول مي بايد در نزديكترين فاصله به درهاي ورودي خروجي و آسانسور پاركينگ باشد و بوسيله علامت مخصوص مشخص شود.

-محل توقف اتومبيل افراد معلول در هر سمت نبايد بيش از 2% شيب داشته باشد.

-در پاركينگ هاي عمومي بايد دو درصد ( 2%)از فضاهاي توقف (حداقل يك فضاي توقف در هرشرايط)براي افراد معلول در نزديك ترين فاصله به ورودي و خروجي پياده اختصاص يابد.

-در ساختمانهاي مسكوني با ظرفيت ده واحد به بالا دسترسي معلولين جسمي –حركتي در تراز پاركينگ به پيش فضاي آسانسور ضروري است.

-حداقل عرض محل توقف اتومبيل افراد معلول 3.5 مترمي باشد.

اصول طراحی پارکینگ


اصول طراحی پارکینگ در هوای باز

آرایش فضای پارکینگویژگیعرض مسیر+فضای پارک
صفر درجهورود و خروج به جایگاه پارکینگ مشکل- مناسب برای خیابان باریک7/5
30 درجهورود و خروج به جایگاه پارکینگ آسان- محوطه ی بزرگی را نیاز دارد.11/5
45 درجهورود و خروج به جایگاه پارکینگ خوب- فضای نسبتا کم پارکینگ13/62
60 درجهورود و خروج به جایگاه پارکینگ خوب- فضای نسبتا کم پارکینگ15/46
زاویه قائمهگردش ناگهانی و تیز برای ورود و خروج لازم است.15/50
اصول طراحی پارکینگاصول طراحی پارکینگ
اصول طراحی پارکینگاصول طراحی پارکینگ
اصول طراحی پارکینگاصول طراحی پارکینگ
اصول طراحی پارکینگاصول طراحی پارکینگ
اصول طراحی پارکینگاصول طراحی پارکینگ

منابع

نویفرت معماری

مقررات ملی ساختمان

گروه معماری هورنو
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه