مسجد بابا عبدالله نائین
مسجد بابا عبدالله نائین
مسجد بابا عبدالله نائین
مسجد بابا عبدالله نائین
مسجد بابا عبدالله نائین
مسجد بابا عبدالله نائین
مسجد بابا عبدالله نائین
مسجد بابا عبدالله نائین
مسجد بابا عبدالله نائین
مسجد بابا عبدالله نائین
جهت نمایش تصاویر با کیفیت اصلی بر روی آن ها کلیک نمایید.

مستند این بنا

برای مشاهده کلیک نمایید

تصاویر 360 درجه

برای مشاهده کلیک نمایید

مسجد بابا عبدالله نائین

در صورتی که تصویر نقشه برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .

مسجد بابا عبدالله نائین


مکان : اصفهان، نائین

قدمت : سال 700 قمری

کاربری : مذهبی

سبک : اذری

مرمت : 737 ه.ق

بانی : شمس الدین عبدالله


مسجد بابا عبدالله از جمله مساجد عصر مغول با شاخصه های کالبدی و سازه ای معماری آن دوران است . این بنا در حالت کلی دو ایوانی، دارای گنبدخانه، شبستان با پوشش طاقی و 2 ورودی مجزاست . گنبد خانه این مسجد همانند سایر گنبد های دوره آذری دارای ساقه بلند و گوشه سازی آن مقرنس است .

ورودی مسجد بابا عبدالله


این مسجد به لحاظ ظاهری دارای دو برجستگی در قسمت غرب و شرق است و ارتفاع بلندی دارد در عوض در جهات شمال و جنوب دارای دیوار سایه انداز و مهتابی است که راه دسترسی به طبقهدوم از طریق سه دستگاه راه پله تامین می شده است .


سر در ورودی مسجد سردری رفیع و آجری با نقوش معقلی است که پوشش زیرین آن گچ کاری است . میانسرای مسجد متناسب و البته کوچک است . طرفین شرقی و غربی دارای ایوان رفیع آجری است و طرفین شمال و جنوب دارای شبستان و پوشش کلیل است .


درب ای مجموعه کماکان چوبی است طاق های باربر در ضلع گنبدخانه توازن و تقارن خاصی را ایجاد کرده است .


گنبدخانه این مسجد دارای ایان ورودی، دالان توقف و محوطه هشت ضلعی گنبد خانه است . شیوه اتصال هشت ضلعی بدنه به دایره گنبد توسط گوشه سازی مقرنس و با پوششی گچی است و در حاشیه اتصال کتیبه ای سراسری با آیات قران است . سقف این مسجد دارای نقش پیچشی از نقوش آجری است و طرح زیبایی را ایجاد کرده است .


در طبقه زیر زمین این مسجد مقابری موجود است که پوشش هر کدام از نقوش هندسی کاشی است . دسترسی به این مقابر از طریق دربی چوبی و کوچک میسر است .


علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا