موزه هنرهای معاصر
موزه هنرهای معاصر
موزه هنرهای معاصر
موزه هنرهای معاصر
جهت نمایش تصاویر با کیفیت اصلی بر روی آن ها کلیک نمایید.

مستند این بنا

برای مشاهده کلیک نمایید

تصاویر 360 درجه

برای مشاهده کلیک نمایید

معمار: نا معلوم

موزه ی هنرهای معاصر

در صورتی که تصویر نقشه برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .

موزه ی هنرهای معاصر

معمار:ریچارد مایر

مکان:بارسلونا-اسپانیا

زمان:۱۹۸۷-۱۹۹۵

پیچیدگی یاد و خاطره در این ساختمان فشرده در بارسلونا به نمایش گذاشته می شود،جایی که مقصود از توازن در آمیختگی نماها،ایجاد فرمی است که محرمیت کلی در فضاهای درونی یک مجموعه ی فرهنگی داشته ،هم زمان در پلان نیز روان و گردان باشد.ناب گرائی لوکوربوزیه ای در اینجا به تکه تصاویری پیوند می خورد که در ایدئولوژی به هایدک نزدیک ترند(دیواره)، و پیوند موجود در پلان میان خط راست ومنحنی به گونه ای پیوسته در نمای ساختمان کالبد می یابد.دینامیسم ساکن معماری های تازه تر مایر که از پهلوی هم گذاشتن پی در پی و بررسی نیروهای کانون گرا که از یک استوانه سرچشمه می گیرند در اینجا دوباره آشکار می شوند،نیروهایی که در داخل یک شبکه ی غیر آسان میانجیگری میکنند و با عناصری بریده می شوند که در گوشه های وارونه(که از مطالعه ی خطوط به دست آمده از ساختمان های شهری به دست آمده اند.)استقرار یافته اند.این شگردی است که به گونه ای اثر بخش در پی ایجاد کارایی است.

موزه هنرهای معاصر
موزه هنرهای معاصر
موزه هنرهای معاصر
موزه هنرهای معاصر

موزه مانند دیگر پروژه های همین دوران،به روشنی سامانه ی هماهنگ کننده ای را در پلان نشان می دهد که خود بر پایه ی آن شکل گرفته است،سامانه ای که از حالت کلی شهری و همچنین از طبقه بندی ایدئولوژیکی تصمیمات گرفته شده در زمان طراحی به دست می آیند.از این رو اصل اختصاص ویلای شهری که در فضاهای شهری ساختگی کاربرد دارد را درباره ی یک مجموعه ی ساختمان شهری مورد تصدیق دوباره قرار می دهد،همانند کنار های خانه ی تاریخی کاریتات.

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا