ویلای شیان

دانشجو: مهدی سلیمانی

طرح معماری یک.

 

طراحی ویلا  برای یک خانواده ۵ نفره و یک خانواده ی ۲ نفره(که پدر بزرگ و مادر بزرگ) بود.

در طراحی ویلا من به دنبال پیوند دادن طبیعت با خانه بودم و دوست داشتم که طبیعت با خانه یکی شود.

یکی از نمونه هایی که من بررسی کرده بودم خانه ی آبشار رایت بود که طبیعت با خانه یکی  بود و صدای آرامش بخش آب در دل خانه می پیچید.

من نیز به دنبال چنین فضایی بودم. در معماری گذشته ی ما نیز همواره طبیعت در خانه وجود داشته است.

من از این ویژگی های خانه ها ی سنتی ایران که فضاها در اطراف حیاط مرکزی سرزنده و با طراوت ساماندهی می شدند استفاده کردم.

ویلای شیان از دو حیاط مرکزی که یک حیاط مرکزی در طبقه ی همکف و حیاط مرکزی دوم (تراس) در طبقه ی اول شکل گرفته است.

و فضا ها نیز در اطراف حیاط مرکزی اول ساماندهی شده اند.

 

تراس طبقه ی اول چرا حیاط مرکزی؟

تراس طبقه ی دوم با تراس های دیگر تفاوت هایی دارد و آن نیز حفظ حریم بود.

حفظ حریم در معماری گذشته ی ما بسیار با اهمیت بود ولی متاسفانه در معماری جدید ما این حفظ حریم ها از بین رفته اند.

من نیز به همین دلیل و حفظ حریم زیاد تراس نام آن را یک حیاط مرکزی کوچک گذاشتم که خانواد در هر زمانی می توانند در این تراس به دور همدیگر جمع شوند و از دید بیرون سایت(مخصوصا که در قسمت شمالی با توجه به شیب زمین به خانه دید وجود دارد.)محفوظ بمانند.

مهم ترین قسمت طراحی و چالش طراحی حفظ تناسبات این حیاط مرکزی ها بود چه از لحاظ طول و عرض چه از لحاظ ارتفاعی

 

طراحی لند اسکیپ:

برای طراحی لند اسکیپ من به دنبال این بودم که با توجه به اینکه حجم من یک حجم کیوبیک بود و از خطوط راست خط تشکیل شده بود ، این خشکی را بشکم پس به دنبال خطوط منحنی در کار بودم اولین لند اسکیپ که من طراحی کردم بودم پر از خطوط خمیده و منحنی بود و شاید ساختمان من به خوبی در میان این خطوط نشسته نشده بود پس با توجه به راهنمایی های استاد که تاکید بر این داشتند که باید در کار یک منحنی باشد و من را به بررسی نمونه ها راهنمایی کردند.

پس من برای طراحی از یک منحنی در قلب سایت که آبنما را شکل می داد استفاده کردم.شیب زمین من را واردار به این کرد که در این دایره شکاف هایی ایجاد کنم. و از اتصال خطوط اصلی بنا با خطوط دایره لنداسکیپ پروژه شکل گرفت.

 

 

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا