پروژه ی آماده هنرستان

ایده ی طراحی هنرستان از حیاط مرکزی های متوالی شکل گرفته است. که هر کدام از حیاط ها کاربری خاص خود را دارد یک حیاط برای فضای کارگاهی است و یک حیاط مخصوص ورزش و یک حیاط نیز برای ورود به فضاهای آموزشی است.

حیاط مرکزی میانی که بروی سقف آن یک کره قرار دارد محل اجتماع و صف و ورود به فضاهای اداری است. فایل پروژه ی آماده هنرستان نیز دارای نقشه های اتوکد و سه بعدی آن به صورت راینو است و همچنین پرسپکتیو های متنوع از مجموعه که می توانید این فایل ها را دانلود فرمایید.

نام پروژه:  هنرستان
۷ هزار متر مربعمساحت زیربنای همکف۲ طبقهتعداد طبقات
اتوکدفایل نقشه های بنامدرنسبک طراحی نما
لومیونرندهاراینو و اتوکدفایل سه بعدی
۱۵۰ هزارتومانقیمت فایلآجر، سیمان سفیدمصالح

 

برنامه فیزیکی هنرستان

برنامه فیزیکی هنرستان  براساس ۷ عرصه ی آموزشی ، اداری ، خدماتی ، عمومی ، ورزشی و سلف سرویس تنظیم شده است که در جدول زیر ریز فضاهای هنرستان به صورت دقیق آورده شده است.

نام حیطهنام فضاتعدادمساحت واحد(m2)مجموع(m2)
عرصه آموزشیکلاس548240
اتاق سمعی بصری و رایانه16060
آزمایشگاه17070
انجمن علمی11212
کارگاه حسابداری (رسم فنی)160-7060-70
کارگاه رایانه180-9080-90
کارگاه سخت افزار180-9080-90
کارگاه بسته نرم افزاری180-9080-90
کارگاه سیستم عامل180-9080-90
اتاق تغذیه رایانه15-105-10
کارگاه حجم شناسی و ماکت سازی170-8070-80
کارگاه طراحی150-6050-60
کارگاه مبانی هنرهای تجسمی150-6050-60
کتابخانهفضای مطالعه148برای 24 نفر48
فضای نهگداری کتاب11212
فضای مسئول کتابخانه166
عرصه اداریاتاق مدیر116یا24متر؟
اتاق معاون آموزشی11212
اتاق مدیر دروس11212
اتاق معلمان11212
امور دفتری وبایگانی11212
اتاق حسابداری11212
اتاق تکثیر166
اتاق استراحت معلمان12020
اتاق ملاقات والدین11212
اتاق جلسات14848
معاون فنی11212
اتاق بهداشت وکمک اولیه11212
اتاق مربی پرورشی11212
عرصه اداریاتاق بسیج11212
اتاق مشاورین11212
اتاق مربی  ورزش11212
عرصه خدماتینمازخانه17272
وضوخانه11212
کفش کن1(برای 80نفر)0.03 برای هر جفت کفش2.5
آبدارخانه166
سرویس معلمان236
دوش و رختکن کارکنان122
سرویس دانش آموزان5چشمه3.618
آبخوری5چشمه1.68
انباروسایل شستشو(تی شور)122
انبار وسایل و تجهیزات مستعمل188
انبار وسایل اداری13232
اتاق تاسیسات13030
اتاق برق188
سر درب ورودی14848
بوفه11212
سرایداری15555
انبار مرکزی تجهیزات12020
پارکینگ6تا موظفی+2تا مراجعین+ معلوین102111+210
پارکینگ دوچرخه وموتور602120
سالن اجتماعتسالن اصلی1100100
سرویس339
اتاق پشت سن11212
اتاق کنترل و پشتیبانی11212
عرصه ورزشیسالن1589589
سرویس  کارکنان133
سرویس دانش اموز23.67.2
ابخوری دانش اموز21.63.2
دوش326
رختکن124برای 24 نفر24
اتاقک نگهبانی و ورودی122
انبار وسایل ورزشی166
سلف سرویسسالن غذا خوری دانش آموزان

(برای 120  دانش اموز)

1150150
غذاخوری کارکنان(برای 16 نفر)12020
اتاق کارکنان سلف11212
سرویس دانش آموزان23.67.2
سرویس کارکنان236
رختکن و دوش کارکنان23.57
محل توزیع واماده سازی غذا11515
محل شستوشو وانبار ظروف11515
سردخانه زیر صفر11212
سردخانه بالای صفر11212
موتورخانه سردخانه (پشت سردخانه)199
انبار مواد غذای خشک11212
انبار اصلی11616
انبار زباله144
موتور خانه12424

 

 

کارگاه رسم فنی و رایانه مشترک بین دورشته معماری و کامپیوتر

تمامی کارگاه ها سبک ودارای تجهیزات قابل جاب جایی میباشند.بنابراین هم در همکف وهم طبقات میتوانند قرارگیرند.

برای کارگاه ها اگه فضای تدریس خواستیم 15 الی 20متر و اگه فضای مربی خواستیم حدود10 متر به هرکارگاه اضافه کنید.

کارگاه ها قابلیت ظرفیت 15-16 نفر را داند.

ظرفیت کلاسها24 نفره میباشد.

هنرستان برای120نفرطراحی گردد.

احکام طراحی هنرستان

 

باتوجه به اقلیم تهران(گرم وخشک،نیمه بیابانی)طراحی گردد.

برخی از اقدامات طراحی اقلیم گرم وخشک به شرح زیر میباشد:

1.پلان تاحد ممکن فشرده و متراکم

2.جهت گیری جنوب تاجنوب شرقی

3.گسترش ساختمان در طول شرقی غربی

4.فرم مکعبی شکل(ضلع شمالی جنوبی از شرقی غربی بزرگتر باشد).

5.ساختمان مرتفع بهتر است.

6.تعداد طبقات تا3 طبقه میتواند لاشد.

7.دارای حیاط مرکزی و دالان و رواق باشد.

سایر ویژگی ها:

8.هنرستان دخترانه باشد.به دلیل مجاورت با دانشگاه فنی دخترانه از برخی امکانات ان استفاده شود مانند کارگاه هاا یا سالن ورزشی

9.رعایت حفظ حریم برای مدرسه به جخت دخترانه بودن

10 ایجاد محصوریت در حیاط ها

11.تمهیداتی جهت کاهش دید به درون مدرسه

12.حفظ حریم درورودی مدرسه

محمد حسین توکلی
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا