پلان مدرسه ابتدایی به همراه فایل دانلود آن

لویی کان”پلان مدرسه را چنین تعریف می کند:”تمام مکان هایی که انسان برای تامین خواسته خود در فراگیری از آنها استفاده می کند مدرسه نام دارد و این مکان ها تنها برای یادگیری و آموختن عقاید و نظریات نمی باشد بلکه برای فهم و ادراک دلایل وجود هر چیز و مناسبت های دو جانبه و روابط بین انسان و طبیعت نیز مورد استفاده قرار می گیرد

مهمترین وظیفه آموزش قرار دادن فرد در اجتماع از طریق رشد دادن حس مسئولیت شخصی است،به چنان شیوه ای که اجتماع نتایج آن را بیش از مجموع افرادی که در بر دارد نشان دهد. این جنبه آموزش را نمی توان مستقیم در نظر گرفت، این جنبه تقریبا تجربه عام و شکل گیری تدریجی شعور و آگاهی است که به فرد امکان می دهد تماس درست با زندگی همگانی و جامعه سیاسی به دست آورد. به دین لحاظ ساختمان مدرسه نباید نمادی از قدرت سیاسی و نه اساسا نوعی تولید فنی یا کمال هنری باشد.مدرسه مانند هر ساختمان دیگری ،باید ایده ای از شیوه زندگی حاکی از همدردی با اصل جهانی دموکراسی را انتقال دهد.

در ادامه به بررسی مدرسه ی ابتدایی دخترانه می پردازیم.در پروژه ی مدرسه ابتدایی ایده ها ی اولیه  آن با تاکید بر فضاهای اجتماع پذیر شکل می گیرد تا دانش آموزان در یک محیط اجتماعی مناسب و فعالیت با سایر دوستان خود به رشد و شکوفایی برسند. در ادامه مهم ترین اهداف مدرسه ابتدایی و پیش بینی های آن در طرح را بررسی می کنیم.

فایل دانلودی پروژه شامل نقشه های فاز اول ( پلان و نماها و مقاطع و سایت پلان و بزرگ نمایی و… است) فایل سه بعدی پروژه در نرم افزار اتوکد و راینو و همچنین شامل پرسپکتیو هایی از قسمت های مختلف است که در نرم افزار لومیون گرفته شده است.

بررسی اهداف دبستان و پیش بینی شدن آن در طرح
اهدافپیش بینی در طرح
۱. تقویت انگیزه آمدن به مدرسه

۲. پرورش تن و روان و حفظ سلامت جسمی و روانی و شادابی کودک.

۳.پرورش دقت، کنجکاوی و خلاقیت

ü      ایجاد فضای باز و بسته به صورت ترکیبی و امکان جابه‌جایی متعدد به فضاهای اطراف

ü      استفاده از گل توس برای فضایی دخترانه و نماد سازی

ü      استفاده از سه رنگ اصلی در قالب پنجره ها آبی-زرد-قرمز

ü      استفاده نقاشی ها کودکانه

ü      استفاده از فرم ها و تنوع هندسی برای افزایش خلاقیت کودکان

۳.علاقه مند کردن کودک به ارزش ها و آداب و رسوم اسلامی و میهنی و احترام گذاردن به آنهاü      استفاده از نقاشی های جذاب کودکانه و ایجاد ارزش ها در کودک با تصویر سازی

ü      مانند علاقه مند سازی به حجاب –به نماز- به درس خواندن-

۴. علاقه مند کردن دانش آموز به مطالعهایجاد فضای کتابخانه ای جذب برای کودکان—برای مراجعه ی بیشتر به این فضا حتی برای دیدن این فضا و وقت گذراندن در آن — در نتیجه کمک به علاقه مند شدن به کتابخوانی (نمونه های خارجی)

احکام طراحی مدرسه

 • استفاده از احجام هندسی و نمایان شدن در حجم ،مثل استوانه در طرح برا افزایش خلاقیت کودکان
 • ایجاد فضای باز و بسته به صورت ترکیبی و امکان جابه‌جایی متعدد به فضاهای اطراف
 • ایجاد حیاط مرکزی و استفاده از گیاه و آب برای لطافت محیط آموزشی
 • استفاده از گل نیلوفر آبی نماد رشد و شکوفایی در معماری سنتی ایران-تخت جمشید
 • استفاده از سه رنگ اصلی در قالب پنجره ها آبی-زرد-قرمز
 • استفاده نقاشی ها کودکانه
 • ایجاد حوزه های آموزشی-کمک آموزشی-فرهنگی-ورزشی(مطابق با نشریه نوسازی مدارس)
 • درونگرایی فرم
 • استفاده از فرم های هویت بخش بومی (هشتی)
 • تاثیر برسیمای محله و نشانه شدن
 • حیاط مرکزی
 • استفاده از رواق و هشتی با توجه به معماری سنتی ایران
 • استفاده از حوض و آب
 • دوری از نور نامناسب غرب
 • استفاده از مصالح بوم آور آجر
 • استفاده از تزئینات ایرانی گل لوتوس
 • قرار دادن بخش فرهنگی مجموعه در دسترس عام و همچنین مدرسه پسرانه و مردم عادی با توجه به کمبود های محله و مدرسه ی پسرانه

 

برنامه فیزیکی پروژه :

برنامه فیزیکی مدرسه ابتدایی در ۵ گروه آموزشی و پژوهشی و اداری و خدماتی و کارگاه ها در جدول زیر مشخص شده اند.

مساحت کلمساحت هر واحدتعدادفضاها 
۴۸۹.۶۴۰.۸۱۲کلاس تجربیگروه اول
کلاس نظری
۶۰۶۰۱

 

گارگاه تلاش و بازی 

گروه دوم

گارگاه هنر و خلاقیت
۴۸.۴۸۴۸.۴۸۱اتاق سمعی و بصری
اتاق رایانه
۵۹۸.۰۸جمع گروه یک و دو
۱۶۱۶۱اتاق پرورشی 

 

 

 

گروه سوم

۱۱۵.۲۱۱۵.۲۱شبستاننمازخانه
۱۴.۴۱۴.۴۱وضوخانه
۶۸.۴۶۸.۴۱کتابخانه
۲۰۱.۶۲۰۱.۶۱سالن اجتماعات
۱۰.۸۱۰.۸۱اتاق بهداشت
۱۱.۶۱۱.۶۱اتاق مشاور
۲۴۰۲۴۰۱سالن اصلیفضای ورزشی
۷۲۷۲۱فضای پشتیبانی
750جمع کل
۲۶.۸۲۶.۸۱اتاق مدیر 

 

 

گروه چهارم

۱۶۱۶۱معاون آموزشی
معاون فناوری
۱۸۱۸۱اتاق معاون اجرایی
۲۴۲۴۱اتاق استرحت معلمین
۱۲۱۲۱ملاقات والدین
۹۹۱اتاق چاپ و تکثیر
۱۰۵.۸جمع کل
۷.۶۳.۸۲توالت دستشویی معلمانگروه پنجم
۶۶۱آبدارخانه
۲.۸۱.۴۲انبار وسایل شست و شو(تی شور)
۱۶۱۶۱انبار وسایل و تجهیزات مستعمل
۸۸۱انبار وسایل اداری
۴۰۴۰۱اتاق تاسیسات
۸۸۱اتاق برق
۸۸.۴جمع فضاهای خدماتی در ساختمان
۳۸.۸۳.۲۱۲توالت دستشویی دانش آموزان
۱۶.۸۱۲آبخوری دانش آموزان
۴۲سر درب ورودی
۸۸۱پایگاه تغذیه(بوفه)
۵۵۵۵۱سرایداری
۱۶۰.۲جمع کل فضاها در محوطه
۱۷۰۲.۴۸جمع مساحت خالص 

 

جمع بندی

۴.۷۲سرانه مساحت خالص
۴۹۳.۷۳فضای ارتباطی
۳۴۵.۶۱فضای زیرساخت
۲۴۲۶.۰۳جمع مساحت ناخالص
۶.۷۳سرانه مساحت ناخالص

اطلاعات عمومی پروژه

شناسنامه طرح
مالک: اداری نوسازی مدارسکارفرما: اداره نوسازی مداریآدرس: کرمان خیابان شهید قدوسی-قدوسی ۱۰-مجاور پارک چمران
زیربنا: ۳۳۹۳سطح اشغال : ۲۵۰۰ مترمربعمساحت زمین: ۵.۹۰۰ مترمربع
کاربری زمین : عمومی- آموزشی        نام: دبستان دخترانه معصومیه
سایر طبقات: اولپیلوت: داردزیرزمین : نداردتعداد طبقات
غربا:پارک چمرانشرقا: مسکونیجنوبا: مدرسه پسرانهمحدوده: شمالا: مسکونی

 

مهدی سلیمانی
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
  مستند های مرتبط با این بنا