طراحی پلان خانه یکی از پر کاربردترین و مهم ترین طراحی ها دربین معماران است. و در این حیث طراحی پلان خانه ۱۰۰ متری  و یا ویلای ۱۰۰متری با توجه به تقسیمات شهری بیشترین طراحی را دارد. و در این مقاله به بررسی نکات طراحی در مورد پلان خانه ی مسکونی می پردازیم و همچنین نمونه هایی از نمونه پلان خانه های ۱۰۰ متری نیز می توانید به صورت فایل اتوکد دانلود فرمایید.

((ﻣﺴﻜﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن دارد. ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ وي ﻣﺤـﺪود  ﻧﻤﻲﮔﺮدد و ﺷﺎﻣﻞ اﻓﻌﺎل و روﻳﺪادﻫﺎﻳﻲ از ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ رخ ﻣﻲدﻫﺪ.))

متاسفانه در طراحی خانه های معاصر امروزی عدم توجه ما به کیفیت فضای زندگی خود وعدم توجه به نیاز های خود تاثیرات نامناسبی بر سبک زندگی ما گذاشته است تداخل فضاهای خصوصی و عمومی ، عدم توجه به نورمناسب فضاها، عدم توجه به فضاهای باز و…. از جمله این موارد می باشند.

تعداد اتاق ها

در طراحی پلان مسکونی بیشترین سوالی کارفرمایان می پرسند این است که فضای خانه ی ما چند اتاق می تواند داشته باشد.

پاسخ  به این سوال: با توجه به متراژ خانه چنین تقسیم بندی ای داریم:

  • واحد یک خواب : مساحت هر واحد 60 الی70 متر مربع
  • واحد دوخواب : مساحت آن واحد 80 الی110 متر مربع
  • واحد سه خواب : مساحت آن 120 الی  160  متر مربع
  • واحد ۴ خواب : مساحت آن 170 الی 200  متر مربع

حوزه بندی پلان:

در طراحی پلان معماری ۱۰۰ متری اولین گام برای طراحی  شناخت حوزه های پلان خانه است. در طراحی پلان خانه ما ۵ حوزه داریم. که عبارتند از:

– فضاهای عمومی: که شامل فضای پذیرایی و استقبال از مهمان است.

– فضاهای خصوصی: که شامل اتاق های خصوصی افراد می باشد. که اتاق ها را نیز می توان به اتاق والدین و فرزندان تقسیم نمود و حوزه ی آنها را جدا کرد.

– فضاهای نیمه خصوصی که همان فضای خانوادگی و یا نشیمن است که در ارتباط مستقیم با اتاق ها می باشد.

– حوزه خدماتی شامل سرویس های بهداشتی ، آشپزخانه و .. است که باید در ارتباط مستقیم با فضاهای مختلف خانه باشد.

– حوزه فضای باز و نیمه باز

در طراحی پلان خانه به شکلی عمل می کنیم که فضای خدماتی و آشپزخانه در حوزه ی میانی قرار بگیرند و یک جدا کننده بین فضای عمومی و نیمه خصوصی و خصوصی باشد. که در طراحی پلان خانه ی ۱۰۰ متری عملا فضای نیمه خصوصی ، نشیمن خانه حذف می شود به دلیل کوچک بودن فضاهای خانه ، و آشپزخانه (حوزه ی میانی) در بین فضاهای خصوصی (اتاق ها) و عمومی (پذیرایی) قرار می گیرد.

نور و تقسیم بندی پلان معماری ۱۰۰ متری

مهم ترین جبهه ی طراحی شده برای ساختمان جنوب است و بهترین نور برای فضاهای خانه نور جنوب است. پس در هنگام طراحی پلان خانه های ۱۰۰ متری فضاهای اصلی خانه (فضاهایی که بیشترین استفاده را در طول روز دارند) که همان حوزه عمومی خانه (فضای پذیرایی)است را در جبهه ی جنوبی قرار می دهیم. و اتاق ها به طور معمول در جبهه ی شمالی قرار می گیرند. حال اگر ورودی خانه در به حیاط باشد و در قسمت شمال خانه نتوانیم برای اتاق ها نور و تهویه در نظر بگیریم. پیشنهاد ما قرار دادن نورگیر و پاسیو در قسمت شمالی خانه است. تا نور مناسبی به اتاق های شما ببخشد.

بهترین نور نیز برای آشپزخانه نور شمال است..چون این فضا به دلیل داشتن وسایل پخت و پز بسیار گرم می شوند و ورود نور جنوب گرمای این فضا را بسیار آزاردهنده می کند. حال اگر آشپزخانه در جبهه ی جنوبی قرار گرفت . باید با فرورفتگی و قرار دادن بالکن در مقابل آن از ورود مستقیم نور خورشید تا حد امکان به این فضا جلوگیری کرد.

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا