بازشناسی هویت عصارخانه

در این دفتر به بازشناسی هویت،عملکرد و کالبد بنای عصارخانه پرداخته شده و در نهایت 3مورد از عصارخانه های اصفهان،شهرضا وفرخ شهر مورد کنکاش و تحقیق قرار گرفته است


علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا