خانه مبصر المالک صالح
خانه مبصر المالک صالح
خانه مبصر المالک صالح
خانه مبصر المالک صالح
خانه مبصر المالک صالح
جهت نمایش تصاویر با کیفیت اصلی بر روی آن ها کلیک نمایید.

مستند این بنا

برای مشاهده کلیک نمایید

تصاویر 360 درجه

برای مشاهده کلیک نمایید

خانه مبصر المالک صالح

در صورتی که تصویر نقشه برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .

خانه مبصر المالک صالح


کاربری: خانه

مکان: اصفهان

دوره: قاجار


مجموعه خانه شامل بیرونی و اندرونی بوده که خانه فعلی تنها اندرونی بنای اولیه می باشد. فضای اصلی این خانه ترکیبی از دو مجموعه ی فضایی در دو جبهه روبروی هم، واقع در جنوب و شمال حیاط است که ارتفاع این دو جبهه بیشتر از دو جبه ی دیگر می باشد.

مهم ترین بخش خانه در جبهه جنوبی واقع است که این بخش مرتفع ترین قسمت بنا را نیز تشکیل می دهد. در این جبهه سه تالار تقریبا یک شکل در کنار یکدیگر قرار گرفته اند که ارتباطی با هم ندارند. تالار وسط ایوان ستون داری باز می شود که در مجاورت حیاط واقع است، اما دو تالار دیگر تنها دری به ایوان دارند. ترکیب این سه تالار به شکل حاضر اندکی عجیب به نظر می رسد و احتمال دارد در اثر تغییراتی به این صورت در آمده باشد به غیر از تالار ها دو اتاق نیز در دو سوی ایوان قرار گرفته اند و به این ترتیب ایوان اهمیت خاص در ترکیب فضائی این بخش پیدا کرده است. نمای این جبه را می توان مهم ترین نمای حیاط به شمار آورد.به خصوص آنکه عناصری مانند طاق قوسی شکل وستون های ایوان، آن را از سایر نماها متمایز ساخته اند.تالار های واقع در پشت ایوان، مرتفع ترند و نمای آنها با همان ترکیب نمای جلوی دیده می شود.در جبه ی شمالی، مجموعه ای متشکل از یک تالار بزرگ با شاه نشین در وسط و دو اتاق سه دری در طرفین قرار دارد و رواقی ستون دار جلوی کتیبه ی فضاهای این جبهه دیده می شود. در نمای این جبهه به سبب بوجود آمدن ستونهای رواق به سختی می توان فضای یکپارچه هفت دری را در پشت رواق تشخیص داد. قوس میانه نمای این جبهه اندکی از خط نهایی نما بالاتر رفته است و تقابلی با نمای روبروی خود دارد.

دو جبهه ی دیگر بنا(شرقی و غربی) از سایر جبهه ها کوتاه ترند و نمای آنها کاملا قرینه یکدیگر است. در جبهه ی  شرقی ک ایوان کم عمق ستون دار در میانه نما واقع شده است و دو ایوان کوچک تر در طرفین آن قرار دارند. در جبه ی مقابل آن یک رواق ممتد به اندازه ی طول حیاط ساخته شده که به رواق جبه ی شمالی متصل می گردد.یک سرداب بسیار بزرگ و متشکل از فضاهای متعدد و متنوع در زیر جبهه ی جنوبی ساخته شده که سقف آن دارای تزئینات یزدی بندی گچ و سیم گل است و ورودی به آن از داخل حیاط صورت می گیرد. سرداب دیگری شامل یک تالار بزرگ صلیبی شکل و دو فضا در دو سوی آن نیز در جبهه ی شمالی واقع است. حیاط خانه فضاییی وسیع و گشاده با حوضی کشیده و چهار باغچه در دو سوی آن است. یک حیاط فرعی و خدماتی نیز در پشت رواق جبهه ی غربی وجود دارد.منابع: ثبت اسناد میراث فرهنگی

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا