خانه ی راشوفسکی

جهت نمایش تصاویر با کیفیت اصلی بر روی آن ها کلیک نمایید.

مستند این بنا

برای مشاهده کلیک نمایید

تصاویر 360 درجه

برای مشاهده کلیک نمایید

زمان: در حال تکمیل
کاربری: ساختمان
معمار: ریچارد میر
مکان: دالاس - تگزاس - آمریکا

خانه ی راشوفسکی

در صورتی که تصویر نقشه برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .

خانه ی راشوفسکی به مانند مجموعه ای از ساختمان ها،یک چیدمان عرضی را بر یک محور طولی می پذیرد که از یک سمت طرح به سمت دیگری آن می رود. این ماتریکس ترکیب بندی ای بر پایه ی خطوط نیرویی است که در پلان همدیگر را قطع می کنند و از یک رو غالبا در ساختمان های همگانی به کار می رود،این ماتریکس به خاطر یک هم ارزی انجام شده با ترسیم خطوط و نشانه ها سکون می یابد،قاعده مندی موازی بودن و یا عمود بودن!این عناصر آخری خواهان موندریایی و ناب گرایی هستند که مانند همیشه در پلان و حتی در بعد سوم خوانا باشد و همین طور در تنوع و درجه بندی مشاهدات ایجاد شده که از ورودی در دیوار محیطی و خانه ی سرایدر آغاز می شود و به ساختمان اصلی می انجامد و از اینجا به بخش های خصوصی تر و سپس به پشت ساختمان پاویونی در کنار استخر شنا می رسد.

برای خواندن مطالب مربوط به معماری مدرن لینک روبرو را کلیک کنید: معماری مدرن ایرانی

این طراحی به یک ترکیب جهانی از راه های ارتباطی در درون و برون گرایش دارد.از این رو سطح گرانیت مشکی اشاره ای است به اندازه گیری ساختار که در کل جدایی میان داخل و خارج را می شناساند،همان کارکردی که با صفحات بزرگ پانلی آزموده شده بود.

این پروژه در عمل یک صفحه ی کند شده به نظر می رسدکه در آن دیوراه ها (فرم های صلب خصوصی و شفافیت همگانی)ظاهرا بیشتر از زدایش به دست می آیند تا با افزایش ،اینها همگی محصور کننده ی خودشان برای ترکی منطقی نشانه های زیستی و آموزشی معماری تلقی می شوند.

این خانه ی ویژه که نقطه ی اتکایی است برای ترکیب بندی کلی ،در سه طبقه محاسبه شده است و شامل سه عنصر بنیادین است.دو تای آنها-حجم مکعبی صلب ویژه ی بخش های خصوصی و حجم بزرگ کناری مختص بخش های همگانی که با نوارهای تا شده ی سقف شناخته می شوند-به گونه ی بصری با کاربری ها و کارکردها مرتبط می شوند.عنصر سومی-به گونه ای بصری با کاربری ها و کارکردها مرتبط می شوند.عنصر سومی –که کم اهمیت تر هم نیست-یک بلوک بزرگ معلق است،یک تیغه ی درست که پافشاری های معمارانه را برای نمایش دادن مرز میان  محرمیت استخر شنا و فضای محوطه و بخش دسترسی اعمال می کند.

برای خواندن مطالب مربوط به معماري مدرن لینک روبرو را کلیک کنید: معماری پست مدرن ، معماران مدرن

منبع: کتاب ریچارد میر

منبع تصاویر:richardmeier.com

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
مستند های مرتبط با این بنا