ویلا مدرن ایراستو

شرح متن توسط معماران تهیه شده است:در سرتاسر یک پلکان روشن و تاریک دارای یک سقف فلزی زنگ زده و یک کف سیاه رنگ آتش فشانی، یک درخت جوالدوز جوان کشف شده است که در زیر محل حمام آفتاب می گیرد. ردیفی از بامبو و سرخس مرزهای زمین را محو می کنند و در آن یک پیکره طنین دار و سنگین باقی می ماند.ویلا مدرن ایراستو

کاربری: خانه

مکان: شهر مکزیکوسیتی، کشور مکزیک

معماران: ورتبرال

مساحت: 526 مترمربع

سال: 2019

برای مطالعه ی سبک های طراحی ویلا وارد لینک مقابل شوید: طراحی ویلا مدرنسبک های طراحی ویلایک هسته بتنی شش در شش متر در فنداسیون ها ایجاد شده است که تا ارتفاع سه طبقه بالا می رود. هسته مشابه خود خانه است. تمام امکانات، پلکان و بیشتر فضای خصوصی خانه را در بر میگیرد. باقی فضاهای داخلی خانه با فلز و شیشه ساخته شده اند. این تراس های دارای محفظه شیشه ای از هسته جدا شده و در فضایی باز نسبت به باغچه اطراف و در ارتباط با آن، در پی نور بیشتر شناورند.(ویلا مدرن ایراستو)

این باغچه ها این مزیت را دارند که می توانند فضا را شکل داده، تغییرشکل دهند و یا آن را خلاصه تر، عمیق و یا متراکم سازند. فضای سبز همواره با زمان و آب و هوا تغییر کرده و به آن حساس است. خانه ای که در آن فضای داخلی در ارتباط با فضای خارجی است. امید داریم که مصالح استفاده شده در معماری ما نیز تحت تاثیر گذر زمان قرار گیرد، مصالحی که همراه با بید مجنون باقی مانده در کنار آینه آب، پیر شوند.

برای مطالعه ی طراحی پلان خانه وارد لینک مقابل شوید: اصول طراحی پلان خانهطراحی پلان خانه 


در کاسا اراستو همه جزئیات طراحی شده اند. ما به اهمیت صنعت گری و جزئیات اعتقاد داریم. خانه ای که با عنوان یک شکل شماتیک آغاز می شود و در نهایت به فرم یک منزل اقامتی درمی آید. هر چیزی که نمایش دهد یا پنهان کند توسط کارگاه ما، رسم شده، مجددا رسم شده و ساخته شده است.(ویلا مدرن ایراستو)


منبع:ARCHDAILY

گروه معماری هورنو
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه