رساله مجتمع بین راهی( نیشابور – مشهد)

رساله مجتمع بین راهی در چهار فصل تنظیم شده است.

فصل اول: کلیات پروژه

قصل دوم: مبانی نظری، تاریخچه و استانداردها

فصل سوم: بررسی نمونه‌ها

فصل چهارم: شناخت بستر طرح

تصویر تزئینی است

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا