مرکز نمایشگاهی مرکز آینده رسانه
مرکز نمایشگاهی مرکز آینده رسانه

مرکز نمایشگاهی مرکز آینده رسانه

مرکز نمایشگاهی مرکز آینده رسانه
مرکز نمایشگاهی مرکز آینده رسانه
مرکز نمایشگاهی مرکز آینده رسانه
مرکز نمایشگاهی مرکز آینده رسانه
جهت نمایش تصاویر با کیفیت اصلی بر روی آن ها کلیک نمایید.

مستند این بنا

برای مشاهده کلیک نمایید

تصاویر 360 درجه

برای مشاهده کلیک نمایید

زمان: 2019
کاربری: نمایشگاه
معمار: نا معلوم
مکان: چین

مرکز نمایشگاهی مرکز آینده رسانه

در صورتی که تصویر نقشه برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .

مرکز آینده رسانه

مرکز نمایشگاهی

مکان: یانگ جیانگ ، چین

معماران: XAA

مساحت: 2743.43 مترمربع

سال: 2019


برای خواندن مطالب مربوط به معماری مدرن لینک روبرو را کلیک کنید: سبک معماری مدرن

شرح متن توسط معماران تهیه شده است. معماری به عنوان واسطه بین انسان و محیط، همواره در حال بازسازی رابطه بین آن هاست. تحت این مفهوم که یکی از نیروهای پیشران اصلی شهرنشینی مدرن چین را معرفی می کند، ماموریت معمار این است که به طرح معماری این امکان را بدهد که منجر به رشد و توسعه محیط شهری و خصوصیات فضایی شود.(مرکز نمایشگاهی مرکز آینده رسانه )


مرکز نمایشگاهی مرکز آینده رسانه
مرکز نمایشگاهی مرکز آینده رسانه

برای مطالعه ی سبک های طراحی موزه وارد لینک مقابل شوید : طراحی موزه

پروژه های بزرگ ساختمانی و توسعه شهری به طور ثابت شهرنشینی مدرن چین را سرعت بخشیده است؛ بنابراین این پروژه ها فضای های عمومی شهری و کنترل کیفی یک موقعیت حیاطی را جایگذاری می کنند. نه تنها به کار بردن المان های طبیعی بلکه معمار نیز وقایع نگاری در در متن طراحی وارد کرده است به گونه ای که حرکت پروژه و توسعه پایدار زیست محیطی را هماهنگ می سازد. چنین تفکری مستقل نیست و معمار نیاز دارد که مشتری و دیگر سرمایه داران شهری را در فرایند تصمیم گیری وارد کند. بعد از چندین دور ارتباط، انجمن روش انعطاف پذیر را ارائه داده است که روش طراحی همراه نامیده می شود که بر اساس حجم معماری انعطاف پذیر عملکردی تعدیل شده است.(مرکز نمایشگاهی مرکز آینده رسانه )


مرکز نمایشگاهی مرکز آینده رسانه
مرکز نمایشگاهی مرکز آینده رسانه

نامعینی و جبری

به ترتیب زمانی، معماری به آن سمت می رود که نقش نمایش توسعه آینده واسطه با تجربه و کارکردهای گالری را ایفا کند، بعد از آن با گذشت زمان برخی از عملکردها ممکن است غیردقیق باشند و برخی باقی بمانند. بنابراین برای آن عملکرد دقیق معمار مقیاس هر حجم جعبه ای را کنترل کرده و برای عملکردهای غیردقیق معماران اتصالاتی برای توسعه های آینده پیشنهاد داده اند. با عملی کردن این روش ما نه تنها به یک برنامه منعطف دست می یابیم بلکه فضاهای عمومی خارجی را به حداکثر ممکن می رسانیم.(مرکز نمایشگاهی)


مرکز نمایشگاهی مرکز آینده رسانه
مرکز نمایشگاهی مرکز آینده رسانه

آزاد و رشد

آرایش جعبه ها در فرایند طراحی، شکل های فضایی خارجی مختلفی ایجاد خواهد کرد؛ روش منعطف به معماران این امکان را می دهد که بتوانند هر جعبه ای را حرکت داده و یا بچرخانند بنابراین طراحی می تواند به سادگی محل را تنظیم کند. از لحاظ روش های طراحی جزئیات معماری، سیستم دیوارهای غیر متصل و تمام سطوح کف اطراف مرز بین فضای داخلی و خارجی را سازگار می سازد، این موضوع نه تنها مناظر طبیعی به ساختمان اضافه می کند بلکه شهرت این ساختمان را در برخی زمینه ها افزایش و توسعه می دهد.(مرکز نمایشگاهی)


مرکز نمایشگاهی مرکز آینده رسانه
مرکز نمایشگاهی مرکز آینده رسانه

تبدیل و بازتولید

با گذشت زمان، آرایش عملکرد می تواند تغییر کند. آرایش پخشی می تواند به عملکرد این امکان را بدهد که در داخل جعبه های مختلف جابجا شود. شیشه های بزرگ استفاده شده در طبقه همکف امکان بالقوه ای برای ارتباط بین جعبه ها را فراهم می آورد بنابراین برای آینده این مکان می تواند اپرا، سالن نمایشگاه و یا حتی کتابخانه باشد.

چنین آرایش های پخشی و منعطف جعبه ها شبیه به سنگ های اطراف رودخانه نارونگ2 کنار محل است و مرکز آینده رشد خواهد کرد و به شهر متصل خواهد شد.


منبع:archdaily

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا