مطالعات طراحی مجتمع مسکونی در شهر شیراز

مطالعات مجتمع مسکونی در شیراز شامل فصل های مبانی نظری طراحی ، شناخت و تحلیل مکان و بستر طراحی شهر شیراز ، ضوابط طراحی و بررسی نمونه ها ، مسیر طراحی و مستندات طرح است. که در ادامه چینش صفحات و قسمتی از متن مقاله را بررسی می کنیم:

نمونه ای از چینش صفحات مطالعات

 

 

اهداف کلی ساخت مسکن در جهان

عمده ترین اهداف کلی مسکن، مطابق سمینار مسکن ۱۹۷۵ دانمارک، به ترتیب زیر بود: ١- اهداف کمی : مربوط به تعداد واحدهای مسکونی که باید در یک مدت زمان مشخص ساخته شود، می باشد. ۲- اهداف کیفی: اهداف کیفی مربوط به بهبود کیفیت مسکن های موجود می باشد. 3 اهداف اصلاح و بهبود مجتمع های اجتماعی: مربوط به، احداث مجتمع های خدمات عمومی از قبیل مدارس، بیمارستانها و مراکز مهد کودک و غیره، می باشد. ۴- اهداف زیربنایی: مربوط به احداث تاسیسات فیزیکی زیربنایی از قبیل منابع آب، فاضلاب و حمل و نقل، می باشد. ۵- اهداف بهبود و اصلاح زیست محیطی: مربوط به اصلاح محیط عمومی، یعنی هدفی کلی که عناصری از قبیل هوای پاک، فضای باز، میزان تحمل سر و صدا و غیره می باشد. (مخبر، عباس، ۳۷ : ۱۳۶۳).

احکام طراحی مجتمع  مسکونی براساس مطالعات:

 1. الگوی کلی کار بصورت درونگرا باشد .
 2. استفاده از خرده فضاهای درونی برای ایجاد روابط همسایگی
 3. حضور پررنگ طبیعت در طراحی
 4. ایجاد چشم انداز مناسب از پنجره ها و تراس ها
 5. استفاده از مصالح زیبا و متنوع
 6. جای کافی برای پارکینگ اتومبیل صاحب خانه و مراجعین و مهمانان او.( ترجیحا در ورودی محوطه و نزدیک به بنا)
 7. جایی برای استراحت و مصاحبت، محلی برای بازی کودکان ( در فضای باز )
 8. ورودی خصوصی به خانه، حفاظ ورودی، توقفگاه محفوظ مقابل ورودی ، “صافی” برای جلوگیری از ورود آلودگی به خانه
 9. وسیله ای برای مشاهده «یک طرفه» مراجعین به خانه، فضایی برای توقف و انتظار مراجعین به خانه که از درون خانه مرئی باشد.
 10. مجزا کردن عابرین پیاده از وسایل نقلیه
 11. مرز مشخص بین عرصه نیمه خصوصی و عرصه عمومی
 12. امکان دسترسی و خروج فوری از ساختمان در مواقع آتش سوزی، برای رسیدن به آمبولانس و برای بازسازی و تعمیر
 13. بکارگیری عنصر آب فواره و آبنما در طراحی محوطه باز
 14. جایگذاری مکان ورزشی
 15. ایجاد تنوع بصری با احجام متفاوت و بیرون زدگی در پلان ( تراس و …)
 16. تعبیه فضاهای نشستن جمعی در محوطه میانی و کناری ( برای سنین مختلف)
 17. دسترسی آسان برای معلولین

فهرست مطالعات مجتمع مسکونی شامل موارد زیر است:

1- بخش اول: مبانی نظری طراحی.. 2

1-1- –مقدمه. 2

1-2- تعاریف و اصطلاحات… 2

1-3- سکونت…. 3

1-4- مسکن… 4

1-5- خانه. 5

1-7- نقش حیاط در معماری ایرانی… 6

1-8- حیاط در معماری مدرن.. 6

همسایگی… 7

1-9- سبک زندگی در روابط همسایگی… 7

1-11- ارتباط… 7

1-12- تعامل اجتماعی و فضای باز معماری… 8

1-13- فضا با سیمای نیمه ثابت و تعامل اجتماعی… 9

1-14- مجاورت کارکردی و الگو های تعامل اجتماعی… 10

1-15- وجود فضای باز معنی دار. 10

1-16- احکام و معیارهای نظری طراحی مسکونی… 11

1-17- چیستی طراحی مسکونی… 12

1-18- چرائی طراحی مسکونی… 13

1-19- چگونگی طراحی مسکونی… 18

1-20- تاریخچه مجتمع مسکونی در ایران.. 27

2- بخش دوم : شناخت و تحلیل مکان و بستر طراحی.. 33

2-1- بررسی زمینه شکل گیری بنا (شیراز). 33

2-2- بررسی بستر انسانی… 34

2-3- بررسی بستر طبیعی شیراز. 40

2-4- بستر معماری شهر شیراز. 45

2-5- بررسی زمین بنا 48

2-6- جایگاه سایت در شهر. 48

2-7- همسایگی های مسکونی سایت…. 50

2-8- تحلیل سایت…. 51

2-9- نتیجه گیری… 52

3- بخش سوم: ضوابط طراحی و بررسی نمونه ها 54

3-1- ضوابط طراحی مسکونی… 54

3-2- بررسی کلیات طراحی مجتمع مسکونی در مقیاس شهری… 54

3-3- الزامات کلی مربوط به کالبد.. 56

3-4- تراکم ساخت…. 59

3-5- بررسی ریز فضاهای مسکونی… 61

3-6- نتیجه گیری… 69

3-7- بررسی نمونه ها 70

3-8- نمونه ایرانی… 70

3-9- بررسی نمونه خارجی… 76

4- مسیر طراحی و تولید گزینه. 82

4-1- تحلیل سایت…. 82

4-2- نتایج حاصل از مطالعات سه فصل… 83

4-3- نمونه ها و نکات قابل استفاده. 85

4-4- لکه گذاری اولیه در طراحی مجتمع.. 85

4-5- حجم و گزینه پیشنهادی… 86

4-6- تکمیل طراحی فرم. 87

4-7- سیستم سازه ای و تاسیسات… 88

4-8- هم حوانی مطالعات و طرح.. 88

5- مستندات طرح.. 91

6- منابع و مآخذ.. 2

منابع و مآخذ تحقیق

1.      سلطان زاده،حسین و حسن زاده، مهرنوش ، تدوین مدل مفهومی تحقق پایداری بافت‌های تاریخی با رویکرد راهبردی برنامه‌ریزی بازآفرینی، مقاله نشریه باغ نظر، شماره 56، بهمن 1396، صفحه 59
2.      آل هاشمی،آیدا و شهسوار گر، مولود ؛ . ارزیابی رویکرد طراحی در بوستان نهج‌البلاغه و جوانمردان؛ مقاله نشریه منظر، شماره 24، پاییز 1392، صفحه 46
 1. لطيفي، غلامرضا، حسين خاني، علي خاكساري رفسنجاني؛ فضاي شهري، حيات اجتماعي بستري در تحقق تعاملات اجتماعي، انتشارات نگارستان انديشه ، 1394، ص 125

4.      کریستین نوربرگ شولتز ( تالیف ) و شیرازی محمدرضا (ترجمه)، روح مکان: به سوی پدیدارشناسی معماری، انتشارات رخداد نو، 1394، ص 21

 1. اخترکاوان .مهدی ،ساختمان های سبز، انتشارات کلهر، 1394، ص 56 و 58

6.      زکی زاده، فرزانه، نقش حیاط مرکزی در خانه های ایرانی، مقاله کنفرانس همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران، 1394 ، ص 3

7.      احمدی، فرهاد، شهر – خانه حياط مركزي (شهر – خانه پايدار، شهر – خانه آييني)، مقاله نشریه صفه ،  دوره  15 , شماره 41 ، پاييز و زمستان 1384، ص 95و96

 1. فاضلی، محمد، مصرف و سبک زندگی، انتشارات صبح صادق، 1382، صص 51و52
 2. نبوی، محمد، الفبای ارتباطات، مقاله نشریه رادیو آبان، شماره 57، 1390، ص 48
 3. دانشور، رضا، باغی میان دو خیابان ، انتشارات بن گاه، 1396، صص 72و75
 4. نمازیان، علی، نيازهاي رواني در رابطه با محيط مصنوع،نشریه مقاله صفه، شماره 30 ; بهار و تابستان 1379 ,  74-81 .
 5. آلتمن ، اروین (تالیف) و نمازیان علی ( ترجمه)، محیط و رفتار اجتماعی: خلوت، فضای شخصی، قلمرو و ازدحام، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات‏‫، ۱۳۸۲.، ص 110
 6. لنگ، جان (تالیف) و عینی فر علیرضا ( ترجمه) ، آفرينش نظريه معمارى : نقش علوم رفتارى در طراحى محيط، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1381، ص 37
 7. پور دیهیمی، شهرام، فضای باز در مجموعه های مسکونی، مقاله نشریه صفه، شماره 47، 1383، ص 62
 8. فلاحت،محمد صادق، نقش مفهوم حس مکان در ارتقای کیفیت حفاظت معماری، مقاله نشریه باغ نظر، شماره 46، فروردین 1396، صفحه 15
 9. اکرمی، غلامرضا ؛و فائزه زارع، طراحی خانه در بافت سنتی شهری(مطالعه موردی: طراحی در بافت سنتی قم)، مقاله نشریه هنرهای زیبا، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 59
 10. نقره کار، عبدالحمید، معماری و شهرسازی مبتنی بر هویت اسلامی ایرانی،انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین، 1397، ص 467
 11. خوشرو، محمد تقی، رساله کارشناسی ارشد “طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد تقویت تعاملات اجتماعی ساکنان ” ، دانشگاه علم و فرهنگ ، 1395 صفحات 62تا73
 12. مخبر، عباس، ابعاد اجتماعي مسكن، تهران، . سازمان برنامه و بودجه، 1363
 13. صمدی فرد، زهرا، بومی سازی و پایداری معماری مجتمع های مسکونی با بهره وری از فضاهای عمومی در جهت افزایش تعاملات اجتماعی، مقاله کنفرانس همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار، 1392، ص 4
 14. معینی، سید محمد مهدی، افزايش قابليت پياده مداري، گامي به سوي شهري انساني تر، مقاله نشریه هنرهاي زیبا، شماره  27 ،  پاييز 1385 ، ص 11
 15. خواجوئی، مصطفی، رساله طراحی مسکونی، مرکز اسناد دانشکده مهندسی معماری دانشگاه شهید رجائی، 1397، صص 25-32
 16. فربد، سارا، تاثیرات روانی پارک ها بر شهروندان، مقاله پیام مهندس، 1386
 17. سرمست، بهرام ؛ متوسلی، محمد مهدی، بررسي و تحليل نقش مقياس مکان درميزان حس تعلق به مکان (مطالعه موردي: شهر تهران)، مقاله نشریه مدیریت شهری، شماره 26، 1389، ص 142
 18. چرمایف، سرج ؛ الکساندر، کریستوفر  (تالیف)، مزینی منوچهر ( ترجمه)، عرصه‌های زندگی جمعی و زندگی خصوصی به جانب یک معماری انسانی، دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، 1371، ص 302
 19. بانی مسعود،امیر، معماری معاصر ایران، انتشارات فکرنو، 1388، ص 198
 20. منان رئیسی، محمد، معماری و شهرسازی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی،انتشارات دانشگاه قم، 1397،ص 86
 21. سازمان تالیف کتب درسی، جغرافیای استان فارس، انتشارات سازمان تالیف و برنامه ریزی درسی، 1395، صص 56و89
 22. کسمائی مرتضی، اقلیم و معماری ، انتشارات خاک ،1382، ص98
 23. وزارت راه و شهرسازی ، مقررات ملی ساختمان ، مبحث4، 1392 صص 47-50
 24. عملکرد های مجاز کاربری های شهری به تفکیک مقیاس – شورای عالی شهرسازی معماری – مصوب 1389
 25. سایت معماری آرل – COM
 26. سایت هبیتات 67 – HEBITAT-67.COM
 27. سایت ویکی پدیا – COM
 28. سایت معماری هورنو – COM
 29. داده های سازمان هواشناسی کشور – 1397
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
  مستند های مرتبط با این بنا