معماری و کامپیوتر


تاریخ نگاران نشان داده اند که دست کم، دو انقلاب صنعتی وجود داشته است: انقلاب اول، در ثلث آخر قرن هجدهم میلادی آغاز شد که مشخصه آن تکنولوژی هایی جدید مانند ماشین بخار و ماشین نخ ریسی است که نمود آن، جایگزینی ماشین با افزار دستی می باشد. انقلاب دوم، تقریبا صدسال بعد روی داد که اختراع برق، موتورهای درون سوز، صنعت شیمی با مبنای علمی و آغاز تکنولوژی های ارتباطی همراه با گسترش تلگراف و اختراع تلفن از مشخصات آن است. بین این دو انقلاب، پیوستگی اساسی و نیز برخی تفاوتهای بنیادین وجود دارد که مهم ترین آنها اهمیت تعیین کننده ی دانش علمی در حفظ و هدایت توسعه تکنولوژی پس از سال ۱۸۵۰ میلادی است. دقیقا به دلیل این تفاوت هاست که ویژگیهای مشترک این دو انقلاب ممکن است، بصیرت ارزشمندی در درک منطق انقلاب های تکنولوژیک فراهم آورد.


ویژگی بارز انقلاب تکنولوژیک کنوونی، نه محوریت دانش و اطلاعات، بلکه کار برد این دانش و اطلاعات در تولید دانش و وسایل پردازش انتقال اطلاعات در یک چرخه بازخورد فزاینده میان نوآوری و کاربردهای آن است. از این رو، کامپیوترها، سیستم های ارتباطی و کشف رمز و برنامه ریزی ژنتیک، همگی تقویت کننده و در امتداد ذهن انسانها هستند. اینکه چگونه و به چه چیز می اندیشیم، در کالاها، خدمات و غيره تجلی می یابد. گرچه اسلاف علمی و صنعتی تکنولوژی های اطلاعاتی مبتنی بر الکترونیک را می توان دهها سال پیش از دههی | ۴۰ میلادی سراغ گرفت، اما طی جنگ جهانی دوم و پس از آن بود که پیشرفت های تکنولوژیک عمده در الکترونیک رخ داد: یعنی اولین کامپیوتر قابل برنامه ریزی و ترانزیستور که منشأ میکروالکترونیک و هسته ی حقیقی انقلاب تکنولوژی اطلاعات در قرن بیستم میلادی بود. لذا، تنها در دهه ی ۷۰ میلادی که تکنولوژی های جدید اطلاعاتی در سطحی گسترده انتشار یافتند، توسعه توأمان خود را شتاب بخشیدند و در پارادایمی جدید گردهم آمدند.


شاید بسیار یاری دهنده باشد اگر تکامل کامپیوتر را در محتوای تاریخی گسترده تری قرار دهیم. بسیاری از تحلیل گران، تاریخ کامپیوتر را به سه مرحله مشخص تقسیم می کنند: . در نخستین مرحله، کامپیوترهای حجیم با قالب های نیرومند حکمران بودند که با پیشتازی «آی.بی.ام.»، «باروف» و «هانیول»۱۸ ساخته شده بودند. نسبت کامپیوترها به افراد غالبا برابر یک کامپیوتر برای یکصد دانشمند بود؛ ………… ( ادامه متن در فایل )


منبع : فایل ضمیمه

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا