مقررات ملی ساختمان 1392 – مبحث 12 (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)

مقررات ملّی ساختمان مجموعه اي است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجراي عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازي، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربري و بهره برداري از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع می گردد.در کشـور ماو در کنار مقررات ملّی ساختمان، مـدارك فنـی دیگر از قبیل آیین نامه هاي ساختمانی، استانداردها و آیین کارهاي ساختمانسازي، مشخصات فنی ضمیمه پیمان ها و نشریات ارشادي و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار مییابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی حایز اهمیت هستند، اما با مقررات ملّی ساختمان تمایزهاي آشکاري دارند.

آنچه مقررات ملّی ساختمان را از این قبیل مدارك متمایز میسازد، الزامی بودن، اختصاري بودن و سازگار بودن آن با شرایط کشور از حیث نیروي انسانی ماهر، کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی، توان اقتصادي و اقلیم و محیط می باشد تا از این طریق نیل به هدفهاي پیش گفته ممکن گردد.

در حقیقت مقررات ملّی ساختمان،مجموعه اي از حداقل هاي مورد نیاز وبایدهاونبایدهاي ساخت وساز است که با توجه به شرایط فنی واجرائی وتوان مهندسی کشور وبا بهرهگیري از آخرین دستاوردهاي روز ملّی وبین المللی وبراي آحاد جامعه کشور،تهیه وتدوین شده است .


فهرست مطالب

۱۲-۱ كليات
۱۲-۱-۱ هدف
۱۲-۱-۲ دامنه كاربرد
۱۲-۱-۳ تعاريف كلي و واژه‌ها
۱۲-۱-۴  مجوزهاي خاص و اقدامات قبل از اجرا
۱۲-۱-۵ مسئوليت ايمني، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست
۱۲-۲ ايمني
۱۲-۲-۱ كليات
۱۲-۲-۲ ایمنی عابران و مجاوران کارگاه ساختمانی
۱۲-۲-۳ جلوگیری از سقوط افراد
۱۲-۲-۴ جلوگيري از حريق، سوختگي و برق‌گرفتگي
۱۲-۳ بهداشت کار، محیط زیست، تسهيلات بهداشتي و رفاهي
۱۲-۳-۱ كليات
۱۲-۳-۲ آب آشاميدني
۱۲-۳-۳ سرويس هاي بهداشتي
۱۲-۳-۴ محل هاي تعويض لباس (رختكن)
۱۲-۳-۵ غذاخوري، محل اقامت و استراحت كارگران
۱۲-۳-۶ نور و روشنايي
۱۲-۳-۷ تهويه
۱۲-۳-۸ كمك‌هاي اوليه
۱۲-۴ وسايل و تجهیزات حفاظت فردي
۱۲-۴-۱ كليات
۱۲-۴-۲ كلاه ايمني
۱۲-۴-۳ حمایل بند کامل بدن و طناب مهار
۱۲-۴-۴ عينك ایمنی و سپرمحفاظت صورت
۱۲-۴-۵ ماسك تنفسي حفاظتي
۱۲-۴-۶ كفش و پوتين ايمني
۱۲-۴-۷ چكمه و نيم‌چكمه پلاستيكي

۱۲-۴-۸ دستكش حفاظتي
۱۲-۴-۹ لباس كار
۱۲-۴-۱۰ گوشی حفاظتی
۱۲-۴-۱۱ جلیقه نجات
۱۲-۴-۱۲ گتر حفاظتی
۱۲-۵ وسایل و سازه‌هاي حفاظتي
۱۲-۵-۱ کلیات
۱۲-۵-۲ جان پناه و نرده حفاظتي موقت
۱۲-۵-۳ پاخورهاي حفاظتی
۱۲-۵-۴ راهرو سرپوشيده موقت
۱۲-۵-۵ سرپوش‌ حفاظتي
۱۲-۵-۶ پوشش ‌موقت فضاهاي ‌باز
۱۲-۵-۷ سقف‌ موقت
۱۲-۵-۸ تورهاي‌ ايمني
۱۲-۵-۹ حصار حفاظتی موقت
۱۲-۶ وسائل، تجهيزات و ماشين‌آلات ساختماني
۱۲-۶-۱ كليات
۱۲-۶-۲ دستگاه ها و وسایل موتوري بالابر
۱۲-۶-۳ وسایل موتوري نقل و انتقال، خاكبرداري و جابجايي مصالح ساختماني
۱۲-۷ وسايل دسترسي
۱۲-۷-۱ کلیات
۱۲-۷-۲ داربست
۱۲-۷-۳ نردبان
۱۲-۷-۴ راه‌پله‌ موقت
۱۲-۷-۵ راه شيب‌دار و گذرگاه
۱۲-۸ تخريب
۱۲-۸-۱ كليات
۱۲-۸-۲ تخريب‌ كف و سقف
۱۲-۸-۳ تخريب‌ ديوارها
۱۲-۸-۴ تخريب سازه های بتنی
۱۲-۸-۵ تخريب سازه های فولادی
۱۲-۸-۶ تخريب دودكش‌هاي بلند صنعتي و سازه‌هاي مشابه
۱۲-۸-۷ مصالح و ضايعات
۱۲-۹ عمليات خاكي
۱۲-۹-۱ كليات
۱۲-۹-۲ گودبرداري (حفر طبقات زيرزميني و پي كني ساختمان ها)
۱۲-۹-۳ حفاري چاه‌ها و مجاري آب و فاضلاب
۱۲-۱۰ عمليات ساخت، برپايي و نصب اسكلت ساختمان
۱۲-۱۰-۱ کلیات
۱۲-۱۰-۲ اجرای سازه های فولادی
۱۲-۱۰-۳ اجراي سازه‌هاي بتني
۱۲-۱۱ ساير مقررات مربوط
۱۲-۱۱-۱ کلیات
۱۲-۱۱-۲ تأسيسات گرمایی ، تعویض هوا و تهویه مطبوع
۱۲-۱۱-۳ سيم‌كشي و نصب تأسيسات و تجهيزات برقي
۱۲-۱۱-۴ سيم‌كشي براي استفاده‌هاي موقت
۱۲-۱۱-۵ نصب قطعات پيش‌ساخته بتني
۱۲-۱۱-۶ كار بر روي بام ساختمان ها، سقف‌هاي شيب‌دار و شكننده
۱۲-۱۱-۷ نقاشی و پوشش سطوح با مواد شیمیایی و یا دیگر مواد قابل اشتعال
۱۲-۱۱-۸ حمل و نقل، جابجایی و انباركردن مصالح

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا