در طراحی این موزه از چند فضای فرهنگی دیگر الهام گرفته شده و با هم تلفیق شده تا این بنا بدست آمده است. کانسپت اولیه با گالری های به هم پیوسته در کد های ارتفاعی متفاوت و متصل به وسیله رمپ شروع شده و قسمت های آموزشی و پژوهشی، مدیریت و سالن اجرا در اطراف این گالری ها شکل گرفته اند. و با توجه به سایت مجموعه، سعی شده در جایگذاری بنا در سایت از الگو کوشک و چهار باغ استفاده شود. این بنا از مجموع 4 گالری، 1 سالن اجرا و دو سالن تمرین موسیقی و یک کتابخانه و مرکز آی تی و 5 کلاس آموزش تئوری موسیقی تشکیل شده است. برای حفظ سلسله مراتب با از دید کاربری که به بنا نزدیک می شود در حجم بیرونی نیز تغییراتی ایجاد شده تا بیننده با نزدیک شدن به بنا به کاربری هر قسمت از مجموعه و سلسله مراتب آن پی ببرد. همچنین در گالری ها از دیوار هایی زاویه دار استفاده شده تا نور طبیعی را به صورت شکسته شده و بدون مزاحمت برای گالری به درون بنا بکشد.

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا