درس مقدمات طراحی معماری 2 

دانشجو :اشکان صادقیان

گروه معماری هورنو
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه