ویلای کتابخانه شهری فرنکا د شیرا
ویلای کتابخانه شهری فرنکا د شیرا

ویلای کتابخانه شهری فرنکا د شیرا

ویلای کتابخانه شهری فرنکا د شیرا
ویلای کتابخانه شهری فرنکا د شیرا
ویلای کتابخانه شهری فرنکا د شیرا
جهت نمایش تصاویر با کیفیت اصلی بر روی آن ها کلیک نمایید.

مستند این بنا

برای مشاهده کلیک نمایید

تصاویر 360 درجه

برای مشاهده کلیک نمایید

معمار: نا معلوم

ویلای کتابخانه شهری فرنکا د شیرا

در صورتی که تصویر نقشه برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .

ویلای کتابخانه شهری فرنکا د شیرا

کاربری: کتابخانه

ویلای فرنکا د شیرا ، پرتغال

معماران: معماران همکار میشل آرود

عکسها: فرناندو گوآرا | شرکت FG + SG

سازندگان: جیپتک

 کتابخانه شهری V.F.Xira در ساحل شمالی رودخانه تاگوس ، در محلی که قبلاً توسط یک کارخانه برنج اشغال شده بود ، قرار دارد ، از این رو نام آن “کارخانه کلمات” است.

مشخصه های حجمی کارخانه قدیمی ، مجاورت رودخانه تاگوس ، مفهومی گسترده تر از عملکردهای یک کتابخانه بود و در نتیجه تمایل به ساختن تجهیزات موثر و قابل استفاده برای جمعیت محلی ، مهمترین مفاهیم برای احداث این کتابخانه بودند.

به این معنا ، ما فراتر از زمینه های سنتی خواندن و مشاوره رسانه ای با کاراکترهای رسمی تر یا غیرمهم (روزنامه ها یا مجلات) پیش رفتیم، غیر از این زمینه ها اندازه کافی برای کودکان ، کافه تریا و سالن های نمایش در نظر گرفتیم. همچنین در همکف فضای چند منظوره طراحی کردیم که می توان از آن به عنوان سالن اجتماعات استفاده کرد.

ویلای کتابخانه شهری فرنکا د شیرا
ویلای کتابخانه شهری فرنکا د شیرا

برای اینکه بتوانیم در ایجاد ارتباط بیشتر و مؤثرتر کاربران با این فضا سهیم شویم ، کفهای مختلف عمدا به صورت مبهم در هم پوشانده شده اند تا از ارتباط بصری شفاف میان آنها اطمینان حاصل شود.

این همپوشانی به طور قابل توجهی یک خلاء عمودی را ترسیم می کند که عنصری مرجع در مفهوم فضایی کتابخانه می شود.

این “فضای عمودی” توسط یک پنجره سه گوش بزرگ که در همه طبقات مشترک است ، تقویت شده است و آن کلید ارتباط با خارج است.

ویلای کتابخانه شهری فرنکا د شیرا
ویلای کتابخانه شهری فرنکا د شیرا

این مفهوم فضایی امکان ایجاد ارتباط بیشتر بین کاربران را فراهم می کند و تماشاگران و بازیگران هم میتوانند ببینند و هم دیده شوند.

ما در نظر می گیریم که مطالعه منظره اطراف از طریق سطوحی از نمود مثلثی و ذوزنقه ای به رشد “عمل مشاهده” منظره طبیعی و شهری کمک می کند که این ساختمان از آن بهره مند است.

بنابراین ما فکر می کنیم که این مجموعه از گزینه های انتخابی از منظر دسترسی به این امکانات برای طیف گسترده ای از کاربران ، به عمومی کردن بیشتر و مؤثرتر فضا کمک می کند.

منبع: ARCHDAILY

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا