پاور پوینت روستای مزده


1.حوزه روستایی   2.مجموعه روستایی  3.منظومه روستایی

1:حوزه روستایی:روستای مزده به عنوان حوزه روستایی روستای کاریزک معرفی شده است.

2:مجموعه روستایی:شهر خلیل اباد به عنوان مجموعه روستای مزده تعیین شده است.

3:منظومه روستایی:شهر خلیل اباد به عنوان منظومه روستای مزده تعیین شده است.


روستای مزده در خراسان رضوی . شهرستان خلیل اباد بخش مرکزی قراردارد این روستا از شمال شرق به شهر خلیل اباد و روستای محمد اباد و ازشمال به باغات شمال غرب روستای کاریزک وازجنوب غرب به باغات واز جنوب به روستای نصر اباد وجنوب شرق به روستای سرمزده منتهی می شود


حوزه نفوذ:

درشمال غرب خلیل اباد دو روستای مزده و کاریزک به دلیل موقعیت جمعیتی-جغرافیایی وفاصله با شهر خلیل اباد.مزده به عنوان مرکز این حوزه انتخاب شده است و این روستا شامل خدماتی ماننده مدرسه(پیش دبستانی-دبستان-راهنمایی)وخانه بهداشت و….می باشد جمعیت این روستا شیعه می باشند فاصله از سطح دریا1000متر می باشد


درجه حرارت در روستا 16- تا 45+ است و حدود 61 درجه اختلاف دارد

طی گزارشاتی از شهرستان رطوبت را در دیماه 69 ودر خرداد 19درصد گزارش شده و متوسط رطوبت سالانه85/41 گزارش شده

بادهای شهرستان بر سه نوع باد می‌باشد نوع اول بادهایی که در فصول سرد سال می‌وزند که از قسمت شمال وزیده و سرد می‌باشند، دوم بادهای که از سمت شرق می‌وزند و به اعتقاد مردم محلی بارانزا می‌باشند حال آنکه بادهای بارانزا از سوی شمال غربی می‌وزند، سوم تف بادها که در تابستان از طرف جنوب منطقه کویری به شمال می‌وزنددانلود فایل رایگان

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا