پروژه تنظیم شرایط محیطی – مشهد

هدف این پروژه ابتدا شناخت شهر مشهد و سپس رسیدن به الگوهای معماری متناسب با این شهر است.

شامل نمودار های :

دما

باد

بارش

گلباد

رطوبت

معرفی عوامل اقلیمی در یک بنا

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا