پروژه طراحی فنی موزه موسیقی


فهرست 

سایت پلان
اندازه گذاری سایت پلان
مبلمان زیر زمین
اندازه گذاری زیر زمین
مبلمان همکف
اندازه گذاری همکف
مبلمان طبقه اول
اندازه گذاری طبقه اول
مقطع الف – الف
مقطع ب – ب
نمای شمالی
نمای جنوبی
نمای شرقی
نمای غربی

کفسازی زیر زمین
کفسازی همکف
کفسازی طبقه اول
سقف کاذب زیر زمین
سقف کاذب همکف
سقف کاذب طبقه اول
شیب بندی بام
تیپ بندی بازشو زیر زمین
تیپ بندی بازشو همکف
تیپ بندی باز شوم طبقه 1
جدول تیپ بندی
جدول نازک کاری
LAY OUT سایت پلان

دتیل سایت پلان
LAY OUT زیر زمین
دتیل زیر زمین
LAY OUT همکف
دتیل همکف
وال سکشن
LAY OUT طبقه اول
دتیل طبقه اول
دتیل طبقه اول
بزرگنمائی سرویس
بزرگنمائی باکس پله

پلان زیر زمین
پلان همکف
پلان طبقه اول
آکس بندی
فونداسیون
جدول تیپ بندی فونداسیون

تیر ریزی زیر زمین
تیر ریزی همکف
تیر ریزی طبقه اول

سرمایشی زیر زمین
سرمایشی همکف
سرمایشی طبقه اول


کیفیت تصاویرعلاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا