کانون فرهنگی و شهری
کانون فرهنگی و شهری
کانون فرهنگی و شهری
جهت نمایش تصاویر با کیفیت اصلی بر روی آن ها کلیک نمایید.

مستند این بنا

برای مشاهده کلیک نمایید

تصاویر 360 درجه

برای مشاهده کلیک نمایید

معمار: نا معلوم

کانون فرهنگی و شهری

در صورتی که تصویر نقشه برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .

کانون فرهنگی و شهری

معمار:ریچارد مایر

مکان:مونستر-آلمان

زمان:۱۹۸۶-۱۹۹۳

این پروژه در یک مسابقه ی محدود مطرح شد و باز طراحی یک میدان در جلوی کلیسای جامع و طراحی ساختمانی نو بود که اسکان دسته های حکومت محلی و فضاهای نمایشگاهی عمومی را فراهم می آورد.پاسخ پیشنهادی مایر این بود:استفاده از صفحه ی درختان به مثابه ی عنصری در پیوند دادن میان حجم کلیسای جامع و میدان، و به کار بردن خطی مضاعف از یک ردیف چنار تقریبا نزدیک به کناره ی مجموعه ی ساخته شده،جایی که با محیط گرد پلان در حاشیه ی میدانی با ژستی قاطعانه تقاطع یافته و در پی گشودن پویش بصری حجم چرخنده است تا از این راه خطوط پرسپکتیو نمای اصلی کلیسای جامع را برگزیند.

کانون فرهنگی و شهری
کانون فرهنگی و شهری

این ساختمان بودنش را به مانند جوهری مستقل به میان پروژه می کشاند و توسط بام،پیوند آرامی را با پیرامون خود برقرار می سازد،احجام به سویی که سطح شیشه ای بر دیوار بسته غالب می شود،سبک می شوند و این را با یک برنامه ی طراحی سراسری به بار می نشاند که در آن تاکید بر تنوع و تحرک پیش بینی های دستیابی بصری است تا شگردهای بسیار استادانه ی معماری!

منبع: کتاب ریچارد میر

منبع تصاویر:richardmeier.com

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا