کانون فرهنگی و شهری

جهت نمایش تصاویر با کیفیت اصلی بر روی آن ها کلیک نمایید.

مستند این بنا

برای مشاهده کلیک نمایید

تصاویر 360 درجه

برای مشاهده کلیک نمایید

زمان:
کاربری:
معمار:
مکان:

کانون فرهنگی و شهری

در صورتی که تصویر نقشه برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .

 

کانون فرهنگی و شهری

معمار:ریچارد مایر

مکان:مونستر-آلمان

زمان:۱۹۸۶-۱۹۹۳

 

 

این پروژه در یک مسابقه ی محدود مطرح شد و باز طراحی یک میدان در جلوی کلیسای جامع و طراحی ساختمانی نو بود که اسکان دسته های حکومت محلی و فضاهای نمایشگاهی عمومی را فراهم می آورد.پاسخ پیشنهادی مایر این بود:استفاده از صفحه ی درختان به مثابه ی عنصری در پیوند دادن میان حجم کلیسای جامع و میدان، و به کار بردن خطی مضاعف از یک ردیف چنار تقریبا نزدیک به کناره ی مجموعه ی ساخته شده،جایی که با محیط گرد پلان در حاشیه ی میدانی با ژستی قاطعانه تقاطع یافته و در پی گشودن پویش بصری حجم چرخنده است تا از این راه خطوط پرسپکتیو نمای اصلی کلیسای جامع را برگزیند.

 

 

این ساختمان بودنش را به مانند جوهری مستقل به میان پروژه می کشاند و توسط بام،پیوند آرامی را با پیرامون خود برقرار می سازد،احجام به سویی که سطح شیشه ای بر دیوار بسته غالب می شود،سبک می شوند و این را با یک برنامه ی طراحی سراسری به بار می نشاند که در آن تاکید بر تنوع و تحرک پیش بینی های دستیابی بصری است تا شگردهای بسیار استادانه ی معماری!

 

منبع: کتاب ریچارد میر

منبع تصاویر:richardmeier.com

مهدی سلیمانی
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا