گنبد میر سید
گنبد میر سید
گنبد میر سید
جهت نمایش تصاویر با کیفیت اصلی بر روی آن ها کلیک نمایید.

مستند این بنا

برای مشاهده کلیک نمایید

تصاویر 360 درجه

برای مشاهده کلیک نمایید

گنبد میر سید

در صورتی که تصویر نقشه برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .

گنبد میر سید


کاربری: آرامگاه

مکان:نطنز-اصفهان


در قسمت شرق انوشته بر فراز رشته کوهی کم ارتفاع و محاذی گنبد سید حسن واقف که در غرب افراشته است گنبد نسبتا بزرگی بنا شده این گنبد دارای صفه هایی دو طبقه بوده که تقریبا در حال ویرانی است پوشش گنبد از کاشیهای فیروزه ای بوده که قسمت های بالای آن ریخته و بعضی از کتیبه های ساقه آن که با قیمانده شامل اسامی ائمه ی طاهرین بخط کوفی بسس درشت می باشد که از دور کاملا خوانده می شود این گنبد تاریخ مشخصی ندارد ولی بطوریکه شایع است فرزند حسین آنرا جهت آرامگاه خویش بنا نموده ولی در نجف فوت می نماید و درآنجا بختاک سپرده می شود و طبق اطلاع می رسد حسن زینتی مشهور به میرزینت شاعر معروف نطنز که معاصر با دولت صفویه بوده در این گنبد مدفون گردیده و شهرت آن به گنبد می رسد به این علت است.منبع: اسناد ثبتی میراث فرهنگی

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا